Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaanstad mag overlastgevers uit Poelenburg weren

Image
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft Zaanstad toestemming gegeven om mensen die bekend staan als overlastgever of crimineel krijgen geen woningen aangeboden in de probleemwijken Poelenburg en het naastgelegen Peldersveld. Op deze wijze hoopt Zaanstad de leefbaarheid van de probleemwijken te vergroten en de overlast en criminaliteit te beperken. Eerdere maatregelen, zoals extra cameratoezicht, meer wijkagenten en het bouwen van nieuwe (duurdere) woningen, hebben volgens de gemeente nog onvoldoende vruchten afgeworpen. De maatregel geldt in eerste instantie voor vier jaar. 
 
In Poelenburg en Peldersveld worden onevenredig veel inbraken gepleegd en motorvoertuigen gestolen. Daarnaast is er overlast van hangjongeren. Dat kwam breed in het nieuws door de 'treitervlogger' Ismaël Ilgun. Om te sturen op een meer 'evenwichtige bevolkingssamenstelling' mag Zaanstad van de minister gebruik gaan maken van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), die in de volksmond bekend staat als de Rotterdamwet. Daar wordt sinds 2006 vooral gestuurd op de vermindering van het aantal 'kansarmen' in bepaalde wijken door inkomenscriteria te stellen. Over de resultaten van die aanpak wordt overigens zeer verschillend geoordeeld. 

Poelenburg en Peldersveld bestaan grotendeels uit sociale woningbouw. De woningen zijn van Rochdale, ZVH en Parteon. Eerder legde bestuurder Hester van Buren van Rochdale in NUL20 het nieuwe toewijzingsbeleid uit als een "positieve vorm van de Rotterdamwet":  "De bewonerssamenstelling in Poelenburg, dat volledig uit sociale woningbouw bestaat, willen we versterken door in de komende jaren alleen vrijkomende woningen toe te wijzen aan mensen die een inkomen uit arbeid hebben, die een startkwalificatie hebben en die niet in aanraking zijn geweest met de politie. Dergelijke criteria willen we inzetten om ervoor te zorgen dat de wijk niet steeds kwetsbaarder wordt, iets wat we nu wel zien gebeuren. Als je de cijfers ziet over armoede, de gemiddelde cito-score of het aantal mensen met een bijstandsuitkering, dan zijn die schrikbarend."