Overslaan en naar de inhoud gaan

63 flexwoningen van Ymere aan Appelweg in Amsterdam-Noord

Image

Op een braakliggend terrein aan de Appelweg in Noord worden nog dit jaar 63 flexwoningen gebouwd. De woningen blijven vijftien jaar staan, zo heeft wethouder Van Dantzig van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken aan de gemeenteraad laten weten. De sociale huurwoningen zijn energiezuinig en worden gebouwd van duurzame materialen. 

De woningen voldoen aan de eisen voor permanente bouw, zodat ze na 2038 nog op andere locaties kunnen worden geplaatst. “Deze nieuwe generatie flexwoningen zijn een toevoeging aan de Amsterdamse woningvoorraad en hard nodig in de huidige wooncrisis”, aldus wethouder Van Dantzig. 

De flexwoningen worden door Ymere ontwikkeld en gerealiseerd in samenwerking producent Moos. Aan de ontwerpers van de woonblokken zijn vooraf richtlijnen meegegeven voor de ruimtelijke kwaliteit, zowel voor de ruimtelijke inpassing als voor de uitstraling van de woningen in de omgeving. Het terrein aan het westelijke einde van Zijkanaal I wordt door de gemeente bouwrijp gemaakt en blijft eigendom van Amsterdam, woningcorporatie Ymere huurt de grond tijdelijk.

In overleg met de corporatie wordt op deze locatie de volgende verdeling van doelgroepen toegepast: 42% jongeren/studenten, 33% statushouders en 25% reguliere woningen. De reguliere woningen zijn bedoeld voor starters en spoedzoekers boven de 28 jaar; deze groep draagt naar verwachting bij aan een stabiele leefomgeving, verbinding en draagvlak met de buurt. De resterende woningen zijn beschikbaar voor (studerende) jongeren tussen de 18 en 28 jaar.

Vorig jaar maakte Amsterdam met het Rijk de afspraak om de komende twee jaar duizend flexwoningen te bouwen. Binnenkort verwacht het college meer locaties voor te stellen. Het college heeft de ambitie om uiteindelijk 2.500 tot drieduizend flexwoningen mogelijk te maken.