Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanbesteding bouw maatschappelijk vastgoed

Aanbesteding bouw maatschappelijk vastgoed

Corporaties worden rechtstreeks aanbestedingsplichtig voor de bouw van maatschappelijk vastgoed en de daarvoor te treffen infrastructurele voorzieningen. Werken met een waarde hoger dan 4,8 miljoen euro moeten Europees worden aanbesteed. Onder deze drempel moet de opdracht altijd openbaar worden gemaakt. Zo heeft de minister van WWI vastgelegd in de regeling over staatssteun.
De regeling geldt vanaf 2011. Bovendien geldt dat gebruik en verhuur van maatschappelijk vastgoed moet plaatsvinden onder de marktprijs. Daarmee volgt het Rijk het besluit van de Europese Commissie van eind vorig jaar dat steun in de vorm van gewaarborgde leningen, extra lage grondkosten of speciale projectsubsidies alleen mogelijk is voor maatschappelijk vastgoed en de bouw van huurwoningen voor lagere inkomens. [BP]