Aanleg van Kustzone Almere Poort kan beginnen

03.03.10

Aanleg van Kustzone Almere Poort kan beginnen

De gemeenteraad van Almere heeft groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de Kustzone bij Almere Poort.  De ontwikkeling wordt in handen gegeven van Amvest. De huidige IJmeerdijk omgevormd tot een brede promenade, met ruimte voor ongeveer 2.600 woningen, 85.000 m² aan kantoorruime en 10.000 m² aan horeca en detailhandel.

Kustzone Poort Almere

In het door Amvest ontwikkelde plan ‘Duin’ wordt uitgegaan van een flink strand- en duingebied op de rand tussen polder en water. Drie grote, nieuw aan te leggen zandduinen - tot wel tien meter hoog - zijn karakteristiek voor het plan. Deze duinen moeten zorgen voor het strandgevoel in de nieuwe badplaats. Bovendien zorgen de duinen voor hoogteverschillen, waardoor veel van de woningen uitkijken over het water.

De drie duinen die haaks op de dijk liggen, verbinden het lange strand met het achterliggende gebied. De duinen voegen zich tussen de oudste bosgebieden van Almere, die omgevormd worden tot een bos- en krekenlandschap. Het zoetwatermilieu maakt plantengroei mogelijk die normaal niet in de duinen voorkomt, zoals de magnolia. Ook komt er een boulevard langs de haven.

De Kustzone richt zich op een brede doelgroep, in zowel de huur- als koopsector. Het plan bevat appartementen en eengezinswoningen in de duinen, villa’s in de bossen, woningen in woontorens en strandwoningen met een tuin die aan direct het zand grenst. Daarnaast is ruimte voor horeca en werkgelegenheid. Met ‘Duin’ ontwikkelt Amvest een gebied met een bijna ‘on-Almeerse’ stedelijkheid. Er wordt in hoge dichtheden (gestapeld) gebouwd. 

Geschiedenis

In april 2008 nodigde Almere drie beleggers uit om - binnen de kaders van het in juni 2007 vastgestelde Masterplan - een visie op de ontwikkeling van de Kustzone te op te stellen. De keuze voor beleggers komt voort uit de Almere Principles, zeven richtlijnen voor een duurzame toekomst van Almere. Beleggers zijn stakeholders die de Kustzone niet alleen ontwikkelen, maar zich ook verantwoordelijk voelen voor het beheer op de lange termijn; zij committeren zich nadrukkelijk en langdurig aan de stad.

Vesteda, BPF Bouwinvest en Amvest gingen de uitdaging aan. In mei 2009 machtigde de Almeerse gemeenteraad het College om met Amvest te onderhandelen, om te komen tot een samenwerkingsvorm voor de integrale ontwikkeling van de woon- en werkwijk aan het IJmeer. Vorige week besloot de gemeenteraad om in te stemmen met het door het college ingebrachte voorstel, om te komen tot contract met Amvest. Dit betekent dat kan worden gestart met de ontwikkeling van een bijzondere locatie; een gebied waar stad en water nadrukkelijk worden gecombineerd. 

 Zie ook: Amvest mag Kustzone Almere Poort ontwikkelen

De gemeenteraad van Almere heeft groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de Kustzone bij Almere Poort.  De ontwikkeling wordt in handen gegeven van Amvest. De huidige IJmeerdijk omgevormd tot een brede promenade, met ruimte voor ongeveer 2.600 woningen, 85.000 m² aan kantoorruime en 10.000 m² aan horeca en detailhandel.

Kustzone Poort Almere

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS