Aedes: "Belastingplannen kabinet desastreus voor nieuwbouw van sociale huurwoningen"

18.09.2018
Image
De belastingplannen van het kabinet zijn desastreus voor nieuwbouw van sociale huurwoningen’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op de Rijksbegroting 2019. "Een verlaging van de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor woningcorporaties is een goede eerste stap. Maar die zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen. Per saldo betalen we volgend jaar alsnog een half miljard meer."
De vennootschapsbelasting loopt op en de verhuurderheffing stijgt - ondanks de verlaagde 'grondslag' - verder. Daarnaast moeten woningcorporaties vanaf 2019 300 miljoen euro aan nieuwe belasting (de ATAD-heffing) betalen. Die wordt mede ingevoerd om het afschaffen van de dividendbelasting te dekken. Norder: "Dit kabinet laat huurders en woningzoekenden opdraaien voor een meevaller voor multinationals. Met als gevolg dat corporaties in heel Nederland moeten snijden in nieuwbouw, van Limburg tot Friesland."
Deze Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-richtlijn gaat woningcorporaties jaarlijks rond 300 miljoen kosten. De Europese Unie heeft ATAD opgesteld om belastingontwijking door multinationals te bestrijden. Maar de woningcorporaties zijn er de dupe van omdat zij veel leningen op hun huizen hebben en een laag rendement behalen. Omdat zij nog maar een beperkt deel van de rente mogen aftrekken moeten zij straks veel meer vennootschapsbelasting gaan betalen.  
De Vereniging Nederlandse Gemeenten riep het kabinet eerder deze week nog op de corporaties te vrijwaren van een de nieuwe maatregel die voor een ander doel wordt ingevoerd, namelijk het beperken van belastingontwijking.
 
Hier de reactie van Marnix Norder (nu met baard) op video