Overslaan en naar de inhoud gaan

Aedes: ‘Het ontbreekt aan structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting ‘

Image

Het kabinet laat volgens Aedes zien dat het iets wil doen aan de wooncrisis, maar het ontbreekt aan structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting. “Die belangrijke opdracht blijft liggen voor het volgende kabinet”, zo verklaart Aedes-voorzitter Martin van Rijn in kritische reactie op de Rijksbegroting 2021.

Volgens Van Rijn is het goed dat het kabinet oog heeft voor betaalbaar wonen, maar een inkomensterugval kan niet uitsluitend worden opgelost via de huur. “Het is logischer als de overheid de huurtoeslag voor deze mensen verder verhoogt of op een andere manier inkomensondersteuning geeft. Ook andere vaste lasten drukken op het besteedbare inkomen”, aldus Van Rijn.

Uit de kabinetsplannen blijkt ook dat de markttoets voor middenhuur buiten werking wordt gesteld voor een periode van drie jaar. Volgens Van Rijn neemt het kabinet daarmee tijdelijk een grote belemmering weg. “Daardoor kunnen woningcorporaties meer huizen bouwen voor buschauffeurs, kappers, leraren en andere mensen met een middeninkomen. We willen al jaren aan de slag om het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen aan te pakken. En nu ziet ook het kabinet in dat als beleggers het laten afweten, corporaties deze woningen gewoon moeten kunnen bouwen. Maar over drie jaar is de woningnood nog niet opgelost. Woningzoekenden hebben veel meer aan een permanente oplossing.”

Hij noemt de afspraken met minister Ollongren en de VNG om de woningbouw te versnellen een welkome tussenstap in het oplossen van de woningnood. Van Rijn: “Dat neemt niet weg dat het kabinet het mes moet zetten in de oplopende belastingen voor corporaties. Dat is de enige structurele oplossing voor al die mensen die nog steeds wachten op een betaalbaar huis.” Volgens hem ontbreekt in de kabinetsplannen de keuze voor gezonde volkshuisvesting. Het kabinet verhoogt nu de overdrachtsbelasting en houdt vast aan het hoge percentage vennootschapsbelasting. Daartegenover staat een beperkte verlaging van de Verhuurderheffing. “Onderaan de streep verandert er dus niets, terwijl juist het terugdraaien van belastingen enorm zou helpen om meer te kunnen betekenen voor huurders en woningzoekenden. Ondanks een alarmerend rapport waar de handtekeningen van drie ministers onder staan, doet het kabinet nog altijd niets aan de te hoge belastingdruk voor woningcorporaties”, aldus Martin van Rijn.