Aedes zet kruistocht tegen 'doorgeslagen toezicht' voort

17.01.18
Max Norder, voorzitter van Aedes
Aedes zet kruistocht tegen 'doorgeslagen toezicht' voort
'De tijd- en geldverslindende nieuwe regels die over de sector zijn uitgestort, leiden de aandacht af van de bouw en verduurzaming van woningen, stelt Marnix Norder, voorzitter van de vereniging van corporaties Aedes in het FD van 17 januari. Norder ageert al langer tegen de regel- en verantwoordingszucht van de overheid. Het toezicht op de woningcorporaties is doorgeslagen, concludeert ook het FD zelf na een "rondgang langs corporatiebestuurders, gesprekken met toezichthouders en informatie uit documenten."
 
Nadat een aantal corporaties en corporatiebestuurders fors de bocht was uitgevlogen, volgde de politieke afrekening met de sector. De corporaties moesten terug in hun hok. Met de nieuwe woningwet werd het takenpakket van de woningcorporatie grotendeels beperkt tot het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Commerciële activiteiten moesten worden afgestoten of afgesplitst en het toezichtregime werd veel strenger.
In 2015 werd de nieuwe toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties opgetuigd. Daarbij ging volgens het FD nogal wat mis. Bovendien schoot - zoals vaak na schandalen - de regelzucht door. Wat corporaties volgens het FD vooral stoort is de enorme hoeveelheid financiële en administratieve informatie die moet worden aangeleverd. Corporaties zouden inmiddels zo'n 90 miljoen euro per jaar kwijt zijn aan administratieve lasten, drie keer zoveel als voor de invoering van de nieuwe regels. Directeur Kees van Nieuwamerongen van toezichthouder Aw geeft in het FD toe dat het toezicht is doorgeslagen.
Wat ook niet hielp was dat de informatie bij het Aw moet worden ingeleverd via een regelmatig falend IT-systeem. Arme corporatiemedewerkers die gegevens invoerden, zagen veelvuldig alle ingevulde data ineens verdwijnen. Vele dagen werk gingen zo in rook op.
En dan vochten ze elkaar bij het WSW, de organisatie die borg staat voor alle corporatieleningen, vorig jaar ook nog eens de tent uit. Onderling wantrouwen voerde er de boventoon. Na een zeer kritische evaluatie van de "autocratische" bestuurscultuur rollen er koppen. Vanaf maart zit er volledig nieuw bestuur. 
 
Nu ook de verplichte scheiding tussen maatschappelijke taken (Daeb) en commerciële activiteiten (niet-Daeb) per 1 januari is volbracht, is er hoop op meer administratieve rust bij corporaties en Aw. Recentelijk tekenden Aedes, de Aw, WSW en Binnenlandse Zaken in ieder geval een convenant waarin ze zich voornemen de administratieve verplichtingen jaarlijks met 10 procent omlaag te brengen. Tot over vijf jaar de administratieve last is gehalveerd. Nu maar hopen dat het nieuwe kabinet de sector even met rust laat.
 
Meer info:
Het toezicht op de woningcorporaties is doorgeslagen (FD, 17-01-2018, alleen voor abonnees)
"Geef corporaties meer ruimte" (NUL20, interview met Max Norder, juni 2017)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.