AFWC: 'Kabinet biedt onvoldoende lastenverlichting voor corporaties en huurders'

17.09.2019
Image
Update - reactie Aedes

De plannen van het kabinet leiden niet echt tot lastenverlichting voor corporaties en hun huurders, zo schrijft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in een reactie op de Miljoenennota. Of de vele woningzoekenden in de Metropoolregio meer kansen krijgen op een nieuwe woning in de komende jaren, is sterk afhankelijk van de verdeling van de beloofde fiscale kortingen.

 

Het is volgens de AFWC goed dat het kabinet inziet dat er een wooncrisis is. En dat snel tienduizenden nieuwe en vooral betaalbare woningen moeten worden bijgebouwd. Voor de meest overspannen woningmarkt in het land, de regio Amsterdam, is uitgerekend dat de woningcorporaties per jaar 5.000 nieuwe sociale huurwoningen moeten bijbouwen. "Terecht rekenen de minister en de woningzoekenden op de woningcorporaties in onze regio. En wij willen ook niets liever dan goede sociale en betaalbare huurwoningen beheren, nieuwe bij bouwen en ervoor zorgen dat de circa 80.000 woningzoekenden in onze regio binnen een redelijke termijn een dak boven hun hoofd kunnen krijgen."

 

Het kabinet komt met ‘een bouwfonds met maximaal 1 miljard euro aan fiscale kortingen over een periode van 10 jaar’ voor alle corporaties tezamen om de bouw van nieuwe sociale huurwoningen te stimuleren. Per jaar gaat het om 100 miljoen euro voor het hele land. Dat is volgens de AFWC mooi, maar slechts een druppel op een gloeiende plaat. Alleen al de 30 corporaties in de regio Amsterdam betalen 400 miljoen euro verhuurdersheffing. Daar komen elk jaar nog miljoenen euro’s aan andere belastingen bij. De kosten van de nieuwbouw van een sociale huurwoning zijn opgelopen naar 150.000 tot 200.000 euro per woning. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft uitgerekend, zo zegt de Federatie, dat de helft van de woningcorporaties in deze regio dit niet kan financieren. Zeker omdat de corporaties ook tientallen miljoenen euro’s moeten besteden aan verduurzaming van hun woningen, zodat de toekomstige energierekening van tienduizenden huurders betaalbaar blijft. "Met deze kabinetsplannen is niet echt sprake van lastenverlichting voor corporaties en onze huurders. Of de vele woningzoekenden in onze regio meer kansen krijgen op een woning in de komende jaren, is ook sterk afhankelijk van de verdeling van de fiscale kortingen voor nieuwbouw over de corporaties in het land", aldus de AFWC.

 

Brancheorganisatie Aedes reageert op soortgelijke toon. "Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurdersheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw. Dit is een kantelpunt in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren", aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder. "Dat is positief, maar er is meer nodig. En snel: de wooncrisis is nu. Verlaag de belastingen voor woningcorporaties, zorg voor bouwlocaties en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen." Hij roept het kabinet op om in ieder geval eerder geld ter beschikking te stellen, in plaats van het bedrag uit te smeren tot 2030. Daarnaast wil Aedes meer ruimte voor corporaties om lokaal afspraken te maken met huurders en gemeenten over middenhuur en leefbaarheid.