AFWC: MRA-corporaties betalen dit jaar 365 miljoen euro Verhuurderheffing

04.10.2018
Image

De corporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moeten dit jaar 365 miljoen euro Verhuurderheffing betalen, zo blijkt uit een inventarisatie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De Federatie verwacht dat de Verhuurderheffing de komende jaren nog verder zal oplopen.

Voor 2022 mag een afdracht van 422 miljoen euro worden verwacht. En dat is volgens de AFWC ‘een conservatieve schatting’. De hoogte wordt beïnvloed door de stijging van de WOZ-waarde. “In de praktijk zullen de lasten voor de heffing met meer dan de nu al ingeschatte 57 miljoen euro toenemen”, aldus een woordvoerder. In de berekening is al wel rekening gehouden met een door het kabinet aangekondigde korting op de Verhuurderheffing.

Naast een stijgende Verhuurderheffing hebben corporaties te maken met wijzigingen in de Vennootschapsbelasting. Dit jaar zijn de corporaties 22 miljoen euro kwijt aan VPB-lasten. Dat bedrag loopt, zo heeft de AFWC becijferd, op naar 86 miljoen euro in 2022. Daarnaast is ook nog sprake van beperking van renteaftrek in het kader van de zogeheten ATAD-regels. Dat zorgt volgend jaar al voor een ‘schadepost’ van 27 miljoen euro. Naar verwachting loopt dit bedrag op tot 60 miljoen euro in 2022.

De extra lasten ten gevolge van ATAD zijn nog niet opgenomen in de corporatiebegrotingen, zo waarschuwt de Federatie. Als maatregelen uitblijven, dan zullen de corporaties in de MRA extra moeten bezuinigen. Dat zal van negatieve invloed zijn op de productie van nieuwe sociale huurwoningen in de regio.