Airbnb beweegt: platform gaat aankomende registratieplicht steunen

28.02.2020
Image

Airbnb zegt toe de nieuwe wetgeving voor vakantieverhuur te gaan ondersteunen door advertenties zonder registratienummer te weigeren. Ook neemt het verhuurplatform nieuwe maatregelen om overlast te bestrijden.
De nog te behandelen Wet Toeristische Verhuur moet steden meer handvatten geven om vakantieverhuur te reguleren, bijvoorbeeld via een meldplicht en bijbehorend registratienummer. Maar verhuurplatforms hoeven advertenties zonder registratienummer niet te weigeren. Airbnb zegt nu toe dat wel te gaan doen, maar wel met een slag om de arm: andere boekingplatforms moeten 'eenzelfde inspanning leveren'.
Zonder zo'n registratienummer blijft de opsporing van illegale vakantieverhuur uitermate moeilijk. Airbnb weigert tot op heden unieke adresinformatie te delen en wil ook geen advertenties blokkeren die in strijd zijn met lokale regels, zoals de maxima van vier personen en dertig verhuurdagen.
Airbnb komt wel met concrete toezeggingen om overlast te bestrijden, zoals een telefonisch meldpunt voor overlastklachten. Het verhuurplatform zegt tevens een verbeterd webportaal voor buurtondersteuning te hebben gelanceerd.
Airbnb biedt ten slotte aan in meer steden automatisch toeristenbelasting te innen. Amsterdam heeft zo sinds 2015 al meer dan 34 miljoen euro ontvangen.

Trefwoorden