Akkoord over renovatie Het Breed

08.11.11

Akkoord over renovatie Het Breed

Na jarenlange vertraging wordt het complex Het Breed in Amsterdam-Noord eindelijk gerenoveerd. Corporaties Ymere en Eigen Haard hebben althans met het bestuur van de Bewonersvereniging Het Breed een akkoord bereikt over het renovatieplan van 2010. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over de uitvoering, en de positie van de bewoners is verbeterd. De renovatie start zo goed als zeker medio volgend jaar.

De basis blijft het Plan van Aanpak uit maart 2010, maar er zijn gedetailleerde afspraken gemaakt over de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. De meeste bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in de woning blijven; in een deel van de woningen zitten inmiddels tijdelijke huurders. Een regiegroep bestaande uit corporaties en bewoners ziet toe op het renovatieproces.

De renovatie leidt tot een flinke energiebesparing. Door alle maatregelen, zoals isolatie en dubbel glas, kunnen de stookkosten dalen. Het gehele complex stoot na de ingreep vijftig procent minder CO2 uit. De afsluiting van trappenhuizen zorgt voor minder vervuiling, overlast en vandalisme en daarmee voor een aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid in het complex.

De renovatieplannen zijn al jaren oud. In mei 2010 werd de renovatie stilgelegd, omdat draagvlak onder bewoners ontbrak. Twistpunten waren onder andere de afsluiting van de openbare loopbruggen en de wijze waarop de puien werden vernieuwd. Nadat een jaar later de wonden waren gelikt, vonden corporaties en een meerderheid van de bewoners (74%) elkaar wel. Nu steunt het bestuur van de bewonersvereniging het definitieve plan. De achterban moet formeel nog instemmen.

Zie ook: Renovatie Het Breed afgeblazen (NUL20, mei 2010)

Zie ook: Milieu versus schoonheid (

NUL20 juli 2009)

Bron:

Na jarenlange vertraging wordt het complex Het Breed in Amsterdam-Noord eindelijk gerenoveerd. Corporaties Ymere en Eigen Haard hebben althans met het bestuur van de Bewonersvereniging Het Breed een akkoord bereikt over het renovatieplan van 2010. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over de uitvoering, en de positie van de bewoners is verbeterd. De renovatie start zo goed als zeker medio volgend jaar." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS