Almere legt focus op nieuwbouw in sociale sector

16.04.2020
Image

De Alliantie, GoedeStede en Ymere, huurdersorganisatie 3HO en de gemeente Almere hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Net als in voorgaande jaren ligt de focus op nieuwe en duurzame woningen voor mensen die zijn aangewezen op een betaalbare huurwoning.

Alle betrokken partijen zien in Almere een grote vraag naar sociale huurwoningen. Dat blijkt ook uit het woningbehoefteonderzoek. Pas als de gemeenteraad de nieuwe woonvisie heeft vastgesteld, dan zullen nadere afspraken worden gemaakt over het aantal nieuwe woningen.
Volgens voorzitter Hans Koelman van huurdersorganisatie 3HO is het belangrijk dat de gemeente de woonvisie snel uitwerkt in een stedelijk woningbouwprogramma. “Er zijn heel veel mensen op zoek naar een huis. Ze moeten lang wachten op een betaalbare huurwoning in Almere. Ook moeten we ouderen proberen over te halen om te verhuizen naar een meer geschikte woning. En het liefst in hun eigen vertrouwde buurt. Die woningen moeten er dan wel zijn”, aldus Koelman.