Amstelveen houdt vast aan studentenhuisvesting op Kronenburg

05.02.2019
Image
De gemeente Amstelveen wil 2.500 studentenwoningen bouwen onder de oostelijke aanvliegroute van Schiphol. Dat blijkt uit de conceptversie van de Gebiedsvisie Kronenburg Uilenstede. Dat is opmerkelijk want recent hield 'luchtvaartminister' Cora van Nieuwenhuizen woningbouwplannen voor de kantorenwijk Kronenburg tegen. En ook in de jaren daarvoor blokkeerden de geluidscontouren van Schiphol transformatieplannen van het troosteloze kantorengebied Kronenburg. Amstelveen krijgt bij deze nieuwe poging steun van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die de transformatie van Kronenburg recent opnam in een kort lijstje van zeven 'sleutelprojecten'. De MRA wil juist bij deze projectgebieden samen optrekken met de rijksoverheid.
 
Amstelveen worstelt al jaren met de beperkingen die het Luchthavenindelingsbesluit (Lib) met zich meebrengt. De locatie Kronenburg valt - net als Uilenstede overigens - binnen de geluidscontouren van de oostelijke aanvliegroute. Ondanks de grote leegstand zijn er daardoor op Kronenburg de afgelopen jaren alleen plannen voor enkele hotels tot wasdom gekomen, waaronder een hotelconcept voor internationale studenten en academici.
Amstelveen vliegt het nu anders aan. In het nieuwe plan wordt Kronenburg-Uilenstede als één gebied gepositioneerd. "De ambitie is om op Kronenburg-Uilenstede een toekomstbestendig, levendig en dynamisch woonwerkgebied te realiseren en kansen te creëren om uit te groeien tot een volwaardige campus." Een campus met veel groen en water.
 
Wat betreft het wonen onder aanvliegroutes voert Amstelveen aan dat een gemeente sinds 1 januari 2018 een eigen afweging mag maken om "met het oog op de leefbaarheid binnen het bestaand stedelijk gebied woningbouwontwikkelingen toe te staan." En Uilenstede is immers bestaand stedelijk gebied. De gemeente schermt daarnaast met een vrij recent GGD-onderzoek waaruit zou blijken dat studenten relatief weinig overlast ervaren van vliegtuiglawaai. Bovendien wonen ze er maar een beperkt aantal jaren dus de kans op gezondheidsschade zou gering zijn. De veiligheid zou zelfs toenemen, omdat studenten anders dan kantoorwerkers vooral 's avonds aanwezig zijn. "En in de nacht wordt er in beginsel niet gevlogen."  
Volgens berichtgeving in Het Parool zou Amstelveen de  beperkingen vanwege Schiphol willen omzeilen door een aanzienlijk deel van de 2.500 studentenwoningen onder te brengen in 'studentenhotels'. In de gebiedsvisie is daarvan niets terug te vinden. 
 
Relevante links:
 

Trefwoorden