Amstelveen start rechtszaak vanwege zelfbewoningsplicht van koper

19.12.2018
Image
Amstelveen daagt de eigenaresse van een appartement in Westhove voor de rechter vanwege de schending van de zelfbewoningsplicht die voor de nieuwbouwwoning geldt. Eerder legde de gemeente haar een boete van 50.000 euro op die zij weigert te betalen. Een schikking wees de gemeente af. Amsterdam gaat ook een woonplicht voor kopers van nieuwbouwwoningen invoeren om het opkopen daarvan door beleggers tegen te gaan. In Amstelveen gaat het om een appartement in de wijk Westwijk, een ontwikkeling van woningcorporatie Eigen Haard. In de koopovereenkomst is een zelfbewoningsplicht van achttien maanden opgenomen. Hiermee wil Amstelveen evenals nu Amsterdam voorkomen dat woningen als huurobject - 'buy-to-let' - worden opgekocht. “In Amstelveen is een groot tekort aan betaalbare koopwoningen”, zegt wethouder Handhaving Herbert Raat in een persbericht. “Wij hebben daarom regels opgesteld om het direct verhuren van nieuwbouwwoningen door speculanten te voorkomen. Zo willen we ervoor zorgen dat Amstelveners die écht een woning nodig hebben meer kans maken.” Daarnaast wil de gemeente geen constante aanloop van nieuwe huurders die geen binding hebben met de wijk. “Wij geven hiermee het signaal af dat woningen zijn bedoeld om in te wonen en dat op de zelfbewoningsplicht altijd wordt gehandhaafd”, zegt Raat. “Als wij merken dat eigenaren zich niet aan onze regels houden, dan treden wij direct op.” Gemeenten kunnen de zelfbewoningsplicht hanteren als toewijzingscriterium voor het ontwikkelen van een woongebied. De ontwikkelaar verplicht zich deze regel vervolgens aan de koper op te leggen. In dit geval heeft Eigen Haard in het koopcontract van appartementen aan de Westhove de plicht tot zelfbewoning als zogenoemd derdenbeding opgenomen.