Amsterdam bouwt vooral nog woningen voor lage en middeninkomens

22.06.17
Amsterdam bouwt vooral nog woningen voor lage en middeninkomens
De gemeente Amsterdam wil vooral nog woningen voor lage en middeninkomens realiseren. Het stedelijke uitgangspunt wordt 40 procent sociale huurwoningen, 40 procent middeldure huur- en koopwoningen en 20 procent dure huur- en koopwoningen (40-40-20). Dit staat in de Woonagenda 2025 die 20 juni is vastgesteld in het college van B&W. De nieuwe verhouding is een forse trendbreuk. Vanaf de eeuwwisseling bestond een groot deel van de nieuwbouwproductie uit koopwoningen en zo'n dertig procent uit sociale huur. 
 
De Woonagenda 2025 constateert tekorten in de sociale huur en in de middeldure huur, daarnaast wil Amsterdam een gemengde stad blijven. Nieuwbouw moet daar een bijdrage aan leveren. Om 40-40-20 te realiseren neemt de gemeente Amsterdam genoegen met veel lagere opbrengsten bij de gronduitgifte. Wethouder Laurens Ivens (Bouwen & Wonen): "Als we het aan de markt overlaten kunnen mensen met een laag- of middeninkomen straks niet meer in Amsterdam wonen. Met het huidige bouwtempo, en als de woningbouwcorporaties de verkoop van sociale huurwoning terugdringt, zorgt de 40-40-20 regeling dat er tot 2025 20.000 sociale huurwoningen bijkomen voor de lage inkomensgroepen. Maar ook de 40 procent voor de middeldure woningen is nog een enorme extra investering. Dit zijn de woningen die nu door de markt al snel voor 1500 euro worden verhuurd en die straks rond de 850 euro per maand kosten. Zo houden we Amsterdam een gemengde stad met betaalbare woningen en waar ruimte is voor iedereen."
 
De Woonagenda 2025 is een richtinggevend, kaderstellend en praktisch document voor het woonbeleid tot 2025 en richt zich met 24 concrete acties op drie pijlers: voldoende, betaalbare en goede woningen. De gemeenteraad besluit over de Woonagenda in de vergadering van 19 juli. Maandagavond organiseert NUL20 in Pakhuis de Zwijger een debat over de consequenties van de Woonagenda 2025.
 
 
Details over 40-40-20, zie: Laurens Ivens: "Dit is echt een trendbreuk" 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS