Amsterdam sluit convenant om mensen met schulden sneller te helpen

23.11.2017
Image

De gemeente Amsterdam heeft met NUON, de Amsterdamse woningcorporaties en zorgverzekeraar Zilveren Kruis en CZ groep, Waternet afspraken gemaakt om mensen met schulden sneller te helpen. Het convenant is een uitbreiding van de succesvolle 'Vroeg Erop Af' aanpak. Als klanten of huurders van de aangesloten partijen betalingsachterstanden oplopen, stuurt de gemeente zo snel mogelijk een hulpverlener langs. Zo wordt het oplopen van schulden voorkomen.

Amsterdam heeft al jaren beleid om huisuitzettingen als gevolg van huurschulden terug te dringen. Eerst via de aanpak EropAf, later geïntensiveerd in Vroeg Erop Af, waarbij de corporaties samenwerken met maatschappelijke organisaties. Vanaf 2006 is daardoor - ondanks de crisis - het aantal ontruimingen spectaculair gedaald. De betrokken organisaties schatten in dat door deze aanpak vorig jaar zo’n 1700 woningontruimingen zijn voorkomen. De gemeente heeft in 2016 bij ruim 7.000 mensen een hulpverlener langs gestuurd. Doordat zich nu naast de woningcorporaties ook andere partners aansluiten verwacht de gemeente nóg meer Amsterdammers met geldproblemen snel te bereiken. In Amsterdam lopen ruim 80.000 huishoudens in Amsterdam een risico op problematische schulden. Er zouden zo’n 20.000 jongeren zijn met problematische schulden.

Egbert de Vries, voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: “Wij werken al 10 jaar samen met schuldhulpverleners aan een zo vroeg mogelijke aanpak bij onze huurders. We hebben geleerd dat de aanpak echt persoonlijk en sluitend moet worden. Met elke huurder wordt gesproken in het eigen huis. Altijd krijgt hij of zij een persoonlijk aanbod voor een oplossing. Dit is niet vrijblijvend. We spreken bijvoorbeeld af dat de huur rechtstreeks wordt ingehouden van het inkomen of de uitkering. Als een huurder echt niet wil meewerken, kan uiteindelijk ontruiming volgen maar dat willen we met z’n allen zo veel mogelijk voorkomen.”

Zorgverzekeraars, energieleveranciers en verhuurders merken vaak als eerste dat er iets aan de hand is. De huur wordt te laat of niet overgemaakt. De energierekening een keertje niet betaald. Door het seintje van deze bedrijven kan een hulpverlener in een vroeg stadium hulp geven bij het oplossen van financiële problemen voordat schulden onoplosbaar oplopen.

Verantwoordelijk wethouder Vliegenthart: “Het gaat soms om heel kwetsbare mensen. Mensen die pech hebben in het leven maar ook domme dingen doen. We zijn voor hen extra lief, maar ook extra streng. We nemen ze bij de hand, proberen zorgen weg te nemen. Tegelijkertijd laten we ook niet zomaar los. Ze moeten zelf ook aan de bak.”