Overslaan en naar de inhoud gaan

In Amsterdam staan 3.500 woningen meer dan een jaar leeg

Image

Het aantal leegstaande gebouwen in Nederland is vorig jaar afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral het aantal leegstaande kantoren nam af, voor woningen gold dat minder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de leegstandscijfers blijkt dat in Amsterdam 3.500 woningen meer dan een jaar leeg stonden. Die woningen zijn vooral te vinden in Centrum en Zuid.

In Amsterdam stonden begin dit jaar 19.000 woningen leeg. Dat cijfer zegt niet zoveel omdat er vanwege verhuizingen, andere mutaties of recente oplevering tijdelijk of nog niemand staat ingeschreven in de woning (BRP). Bij 3.500 woningen is sprake van langdurige leegstand, waarvan het naar de oorzaak gissen is: in gebruik als tweede woning, (in afwachting van) renovatie of verkoop, een administratieve omissie, dan wel in gebruik voor andere - al dan niet legale - doeleinden. Bekend is bovendien dat in 2021 tijdens de pandemie de verhuur van dure woningen in het slop zat. 

Langdurige woningleegstand in Amsterdamse buurten

Mate van woningleegstand in Amsterdamse buurten. In deze buurten stonden woningen per 1 januari 2022 meer dan een jaar leeg, althans er stond volgens het BRP niemand ingeschreven. De meeste leegstaande woningen zijn te vinden in Centrum en Zuid.
Image
Woningleegstand 2022 Amsterdam - jaar leeg

In tijden van grote woningnood is langdurige leegstand extra pijnlijk. Het Amsterdamse college heeft daarom per 1 december 2022 de leegstandsverordening aangescherpt. De boetes voor het niet melden van leegstand zijn verhoogd en eigenaren worden eerder aangesproken. In 2021 werden ruim duizend onderzoeken gestart. In de helft van de gevallen werd overtreding van de leegstandswet geconstateerd en werden er sancties opgelegd.

In het decembernummer gaat NUL20 op stap met twee leegstandhandhavers (zie onder voor link) 

 

Bron
CBS