Amsterdam, Syntrus Achmea en Stadgenoot samen in 1012inc

05.10.15
Amsterdam, Syntrus Achmea en Stadgenoot samen in 1012inc

De gemeente Amsterdam, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en woningcorporatie Stadgenoot hebben de intentie een investeringsfonds op te richten om de monocultuur in het Wallengebied verder te doorbreken. In de portefeuille zal het vastgoed van NV Stadsgoed, een dochteronderneming van Stadgenoot, worden ondergebracht. Aangevuld met nog aan te kopen raambordelen en ander strategisch vastgoed.
"Door publiek-private samenwerking is er straks een organisatie die aankoopt, ontwikkelt en beheert. Daarmee kan de door de gemeente gewenste transformatie van het Wallengebied worden doorgezet", zo schrijft burgemeester Van der Laan vandaag aan de gemeenteraad. Hij spreekt mediaberichten tegen dat sprake is van een 'supervastgoedfonds met daarin de kroonjuwelen van Amsterdam'. Volgens Van der Laan heeft de discussie over de balans in de stad niks te maken met de komst van 1012inc.
Over de oprichting van 1012inc wordt al sinds 2009 gesproken. Syntrus Achmea is in beginsel bereid tot een substantiële participatie in het nieuwe fonds. Voor een periode van tien jaar is 20 tot 50 miljoen euro beschikbaar om te investeren in versterking van de woonfunctie en de ontwikkeling van nieuwe commerciële ruimten in het Wallengebied. Daarnaast kunnen andere particuliere investeerders in het fonds deelnemen. Onder meer drie familievennootschappen tonen belangstelling om te participeren.
Stadgenoot op haar beurt brengt de gehele portefeuille van NV Stadsgoed in. Vanwege de nieuwe Woningwet moet bij aanvang van het nieuwe fonds het aandelenbelang van de corporatie minder dan vijftig procent zijn. Stadgenoot stelt daarom als voorwaarde dat de gemeente haar lening aan Stadgenoot omzet in aandelen. De gemeente is daartoe bereid en brengt vooralsnog geen ander vastgoed in. Op termijn zal Stadgenoot de eigen positie afbouwen. De vrijkomende aandelen kunnen dan door andere investerende partijen worden gekocht.
De gemeenteraad spreekt half oktober over de plannen voor 1012inc. Zij zal zich dan onder meer moeten uitspreken over de eis van Syntrus Achmea om bij participatie in 1012inc elders in de stad ontwikkelrechten te krijgen. "Wij denken dat het bij een participatie van 20 tot 50 miljoen euro, alsmede een langdurig commitment in de rede ligt dat wij voor een bedrag van 60 tot 150 miljoen vrije sector huurwoningen kunnen ontwikkelen", aldus directievoorzitter Jagersma.

Deel

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS