Amsterdam verruimt markt middeldure huurwoningen

07.06.2012

Amsterdam verruimt markt middeldure huurwoningen

update 18:15
De gemeente Amsterdam nodigt investeerders uit middeldure huurwoningen te ontwikkelen op vier locaties op IJburg, in Overhoeks, Amstelwartier en aan de Zuidas. Op deze locaties is ruimte voor vijfhonderd woningen. De gemeente is bereid voor dit segment de grondprijzen te verlagen met maatwerkregelingen per project. Het plan werd op de Provada gepresenteerd. De reactie onder investeerders was overwegend positief.

Volgens wethouder Freek Ossel is er een sterk groeiende vraag naar huurwoningen in de prijscategorie tot negenhonderd euro. Amsterdam is een zeer populaire stad voor 'young professionals'. Die vraag neemt verder toe door het stilvallen van de koopmarkt, strengere hypotheekeisen en verscherpte inkomenseisen voor de sociale huursector. De mogelijkheden om dergelijke huurwoningen te bouwen waren de afgelopen jaren gering. Het aanbod is dit segment is bijzonder klein, maar gemeente ziet een stijgende belangstelling bij institutionele beleggers, familiebedrijven en corporaties. Een vorig jaar gehouden marktconsultatie versterkte dit beeld. Door de grote woningvraag in Amsterdam is het risico gering.

Om investeerders voldoende rendement te bieden, wil wethouder Van Poelgeest van grondzaken nu verder gaan dan de huidige korting van 7,5 procent op de grondprijs die nu voor vrije sectorhuurwoningen geldt. Maar dan moeten wel afspraken worden gemaakt over de maximale huur en de termijn waarop de panden weer worden uitgepond. De gemeente wil per project tot maatwerk komen "met de boeken op tafel." Uitgangspunt van de gemeente is dat de belegger afkoerst op een rendement van 5 procent. Bij latere uitponding volgt een extra rekening van het grondbedrijf.
De gemeente wil beleggers verder tegemoet komen door de huidige parkeernormen los te laten. Nu geldt in grote delen van de stad de verplichting gebouwde parkeervoorzieningen op te nemen in de bouwplannen, met minimaal één parkeerplek per woning maar vaak nog hoger. In de praktijk is er vaak leegstand, omdat lang niet elke Amsterdammer een auto heeft. Van Poelgeest: "Wat dat betreft zijn wij zoekende waar we de grens moeten leggen."

De aanwezige investeerders reageerden over het algemeen positief op de plannen, al vinden pensioenfondsen een rendement van 5 procent te laag. Maar het schept in ieder geval de mogelijkheid het gesprek aan te gaan.
Investeerders kunnen vanaf nu plannen indienen voor ruim vijfhonderd woningen op vier locaties: een woontoren op Overhoeks in Amsterdam-Noord; woningen aansluitend aan Solid 1 op het Haveneiland van IJburg; een woongebouw langs de Spaklerweg op het Amstelkwartier en twee kavels in deelgebied Gershwin aan Amsterdam Zuidas.
Dat is pas het begin. De komende jaren moet de bouw van middeldure vrije sectorhuurwoningen een vast element in de bouwproductie worden. Investeerders mogen ook zelf locaties aandragen. Maar Van Poelgeest liet duidelijk weten dat de gemeente niet gaat heronderhandelen over de grondprijs van locaties die al zijn afgenomen. Bestuurder Stefan Schuwer van Ymere was not amused: "Dat wringt wel. Je verdunt hiermee de bestaande markt verder." 

Trefwoorden