Amsterdam wil sneller meer woningen aardgasloos maken

31.08.17
Amsterdam wil sneller meer woningen aardgasloos maken
Amsterdam heeft de al stevige ambities om woningen van het gas af te koppelen omhoog bijgesteld. Doel is nu om in 2020 al 125.000 aardgasloze woningen te hebben, een kwart meer dan waarop eerder werd gemikt. Vooral de hoge nieuwbouwproductie brengt dit doel naderbij. Met het aardgasvrij maken van de bestaande voorraad moet bijna nog een begin worden gemaakt. Gemeenten en corporaties moeten zelfs hun uiterste best doen om dit jaar 10.000 corporatiewoningen alleen maar aan te wijzen die op termijn worden afgekoppeld. Binnenkort wordt de eerste wijk van zo'n 2.500 woningen bekendgemaakt. 
 
Amsterdam verstrekt leningen en subsidies aan partijen die willen investeren in duurzame projecten. Woningeigenaren kunnen nu 5.000 euro subsidie krijgen als zij hun woning afkoppelen van het gas. In 2016 verstrekte de gemeente voor 14,7 miljoen euro aan leningen en 4,4 miljoen subsidie voor duurzame investeringen. Ook past de gemeente de regelgeving aan, waar dit belemmerend werkt. Zo zijn vergunningen voor zonnepanelen vrijgesteld van leges.
 
Jaarlijks meet de gemeente Amsterdam wat de stand van zaken is op diverse duurzaamheidsthema’s in de stad die zijn vastgesteld in de Agenda Duurzaam Amsterdam. Daaruit blijkt dat het energieverbruik van Amsterdammers daalt. Het totale verbruik daalde in 2016 met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2016 werd per inwoner 9 procent minder energie gebruikt dan in 2013. Dat blijkt uit de nieuwe ‘Monitor Staat van Duurzaam Amsterdam’. Tegelijkertijd groeit de productie van duurzame energie in de stad. 
De hoeveelheid zonne-energie steeg in 2016 naar 24 megawatt, een stijging van meer dan 275 procent in vergelijking met 2013. Vanwege beperkingen van provinciaal beleid haalt Amsterdam de doelstelling van 18 megawatt extra windvermogen in 2020, waarschijnlijk niet.
 
Donderdag 21 september organisatie NUL20 een speciale editie van PakhuisNUL20 over de 'Verduurzaming van de bestaande voorraad'. Het programma 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS