Amsterdam wil van het aardgas af

17.11.16
De huidige warmtenetten in Amsterdam
Amsterdam wil van het aardgas af

Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn, zo maakt het college van Burgemeester en Wethouders vandaag bekend in haar strategie Naar een Stad zonder Aardgas. Om snel ervaring op te doen met het op grote schaal aardgasloos maken van bestaande woningen, wijzen Amsterdamse woningcorporaties al in 2017 de eerste 10.000 woningen aan waar dit gaat gebeuren.

Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: “We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen.”
Deze keuze brengt een enorme opgave met zich mee om bestaande gebouwen van het aardgas af te halen. De praktijk moet uitwijzen wat op welke plek het beste alternatief is: eventuele aansluiting op het warmtenet, elektrische warmtesystemen of geothermie. De gemeente gaat daarvoor intensief samenwerken met de vijf woningcorporaties Eigen Haard, De Alliantie, Rochdale, Stadgenoot en Ymere, warmtebedrijven Nuon en Westpoort Warmte, netbeheerder Alliander en de Huurdersvereniging Amsterdam. Het college wil bovendien bewoners, de consumenten, een grotere rol gaan geven. Belangrijk uitgangspunt is dat de kosten voor bewoners niet stijgen, en dat Amsterdammers betrokken worden bij de keuzes die gemaakt gaan worden.
Daarbij zal volgens Amsterdam het Rijk een belangrijke rol moeten spelen in het aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving. En ook voor de financiering wordt naar het Rijk gekeken.

In Amsterdamse nieuwbouwwijken zoals de Houthavens, het Amstelkwartier, Oostelijk Haveneiland, IJburg en Zeeburgereiland zijn de woningen al niet meer op het aardgas aangesloten. In het Oostelijk Havengebied wordt het lokale warmtenet nog wel gevoed door wijkcentrales op aardgas.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS