Amsterdam wil verkamering van de woningvoorraad aan banden leggen

07.06.19
Amsterdam wil verkamering van de woningvoorraad aan banden leggen

Amsterdam past wederom het beleid rond woningdelen aan. De nadruk ligt nu op het terugdringen van de overlast en het beschermen van het leefklimaat in buurten. Er komt per wijk én per gebouw een maximum aan te verlenen vergunningen voor kamergewijze verhuur van woningen. 

Minder lucratief

Verkamering wordt minder lucratief zo blijkt uit deze voorbeeldberekening (via huurprijscheck). Nu worden vaak prijzen van 400 tot 500 euro per kamer gevraagd. 

 

De gemeente probeert bovendien allerlei creatieve constructies te bestrijden die worden ingezet om huren te maximaliseren of verhuur te legaliseren. Zo moet iedere huurder voortaan een individueel huurcontract krijgen. Dit zorgt ervoor dat huurders meer rechtsbescherming krijgen en een te hoge huur kunnen aanvechten bij de Huurcommissie. Bovendien mag er maar één persoon per kamer wonen. Ook de mogelijkheden van de zogenaamde 'hospitaverhuur' worden beperkt. Er mag maximaal één huishouden inwonen bij de verhuurder en de verhuur mag pas ingaan als de verhuurder er zelf twee jaar heeft gewoond. Mantelzorgers en familieleden zijn daarvan uitgezonderd.

In de huidige praktijk wordt bij kamerverhuur vaak een gezamenlijk huurcontract afgesloten waarbij elke huurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale huur. Een andere variant is dat er één of twee hoofdhuurder(s) op het huurcontract staan en de rest als onderhuurder woont. Verkamering wordt door deze maatregelen minder lucratief, tenminste als de gemeente in staat blijkt de nieuwe regels te handhaven. Voor een kamer met cv van 15 m2 in een appartement met een gemeenschappelijke woonkeuken van 15 m2 mag bijvoorbeeld 230 euro kale huur worden gevraagd volgens het puntenstelsel (zie kader). Voor verhuurders die de legale route willen volgen is het straks financieel interessanter de vrijesector appartementen aan stellen c.q. twee personen te verhuren. De illegale route zal ongetwijfeld ook worden gevolgd: de derde of vierde persoon mag zich niet inschrijven in het pand.  
 
Quota
Het quotum per gebouw is vastgesteld op zo'n 25 procent. Van een Amsterdams huis met drie of vier woonlagen mag maximaal een appartement worden verkamerd. Het quotum per wijk wordt 5 procent van het totaal aantal woningen in de wijk met een oppervlakte van minimaal 60m². Voor heel de stad betekent dit dat maximaal 13.405 vergunningen worden verstrekt. Deze vergunningen zijn tijdelijk. Bij overschrijding wordt er geloot. De vergunning vervalt op het moment dat een aaneengesloten periode van drie maanden twee of minder bewoners in de basisadministratie staan ingeschreven op het adres waarvoor de omzettingsvergunning is afgegeven. 
 
Geen eisen meer voor geluidsisolatie
De eis dat een woning met kamerverhuur een gemeenschappelijke verblijfsruimte heeft van minimaal 11 m2 blijft ongewijzigd. Goed nieuws voor woningcorporaties is dat de extra eisen voor geluidsisolatie komen te vervallen bij het omzetten naar maximaal drie kamers. Ze vonden de geluidseisen onwerkbaar en onredelijk en negeerden de verplichte vergunningaanvraag. De gemeente gaat nu in de redenering mee dat het vreemd is dat voor drie kamerbewoners hogere geluidseisen zouden moeten gelden dan voor een gezin. Er lijkt nu geen gegronde reden meer om bestaande situaties niet te legaliseren. 
 
Als de raad de voorstellen overneemt worden ze per 1 januari 2020 van kracht.

Relevante links:

Beleid woningdelen wordt verfijnd (NUL20, juli 2018)
"Hier gaan we niet aan meewerken" / Corporaties negeren nieuwe regels woningdelen (NUL20, juni 2017)
Soepeler regels woningdelen (NUL20, juli 2016)
Woningdelen neemt hoge vlucht (NUL20, september 2015)
Voor starters is woningdelen heel normaal (NUL20, september 2015)
Strenge regels voor woningdelen (NUL20, januari 2014)

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.