Amsterdamse corporaties positief over plan voor extra huismeesters

10.11.2016
Image

Rochdale, Stadgenoot en de Key steunen het voorstel van het CDA om het aantal huismeesters in de sociale woningsector uit te breiden. Volgens het CDA kunnen deze huismeesters worden geworven uit ‘de werkbrigade’ die onlangs door de gemeente in het leven is geroepen. In deze brigade krijgen Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp bij het vinden van werk.
De huismeesters hebben de opdracht kleine taken in en rondom de appartementen op te pakken. Zoals het verwisselen van een lamp of het pad naar het appartement sneeuwvrij maken. Op deze manier moet het woongemak van met name ouderen worden verbeterd.
SP-wethouder Arjan Vliegenthart (Werk, Inkomen en Participatie) is enthousiast over het CDA-voorstel en zegt bereid te zijn om vijftig procent van de loonkosten op zich te nemen. De andere helft is voor de woningcorporaties."Ze moeten de ogen en oren van de buurt zijn," zegt de woordvoerder van Vliegenthart. Ook mogen de mensen van de werkbrigade niet voor verdringing zorgen op de arbeidsmarkt. "Het is niet de bedoeling dat een woningcorporatie een huismeester ontslaat om vervolgens via de werkbrigade weer iemand aan te nemen."
Het voorstel van het CDA is onderdeel van de begrotingsbesprekingen. Vliegenthart zegt snel met woningcorporaties om tafel te willen gaan om de mogelijkheden te bespreken.