Amsterdamse corporaties vanaf augustus verantwoordelijk voor huurkorting

31.07.17
Amsterdamse corporaties vanaf augustus verantwoordelijk voor huurkorting

Vanaf 1 augustus geven de Amsterdamse corporaties huurders met een laag inkomen en een hoge huur korting op de huur. Deze maatregel is onderdeel van het in mei 2016 gesloten Woonlastenakkoord. In 2016 en de eerste helft van van 2017 kreeg deze doelgroep een vergelijkbare bijdrage van de gemeente. Het gaat om zo'n 8.000 huishoudens. De gemeente reserveert dit jaar 3,6 miljoen euro en in 2018 3,7 miljoen euro voor deze korting. Vanaf 2019 dragen de corporaties de kosten.

In het Woonlastenakkoord hebben gemeente, huurdersvereniging en de corporaties afgesproken de huurlasten van arme Amsterdammers te verlichten. Het gaat om huishoudens met meerjarig een minimuminkomen (tot 120% wettelijk sociaal minimum) en een huur boven de aftoppingsgrens. In 2016, 2017 en 2018 neemt de gemeente de kosten van de korting voor zijn rekening. Vanaf 1 augustus gaat deze gemeentelijke bijdrage naar de corporaties die de korting in de huur verwerken. Vanaf 2019 dragen de corporaties zelf de lasten.

In 2016 hebben 9.413 corporatiehuurders van de regeling gebruik gemaakt en 69 huishoudens die huren bij een particuliere verhuurder of een woningcorporatie die niet deelneemt aan het woonlastenakkoord. De gemeente verwacht dat dit jaar circa 7.850 huishoudens korting ontvangen en volgend jaar nog zo'n 7.000. Het aantal neemt af omdat corporaties sinds dit jaar verplicht zijn hun woningen 'passend' te verhuren, dus geen dure woningen aan huishoudens met een laag inkomen. Dat de corporaties vanaf 2019 zelf de lasten moeten dragen van de huurkorting zorgt volgens de gemeente voor een extra prikkel om voor huren te zorgen die passen bij het inkomen. Daartoe is ook afgesproken dat arme eenpersoonshuishoudens met een grote dure woning met voorrang in aanmerking komen voor een kleinere en goedkopere woning. Die regeling wordt nog geïmplementeerd in WoningNet.

De huurders die dit jaar mogelijk in aanmerking komen voor korting hebben overigens in mei of juni al een brief van de gemeente gekregen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS