Amsterdamse woningproductie zakt verder in

02.04.2010

Amsterdamse woningproductie zakt verder in

In het eerste kwartaal zijn in Amsterdam 216 woningen in aanbouw genomen. De jaarproductie zal zakken naar 1000-1500 woningen. Dat maakte directeur Jan Hagendoorn van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA) op 1 april bekend tijdens een Platformbijeenkomst Woningbouwregie in de Zuiderkerk. Hagendoorn verwacht dat de productie na dit jaar langzaam zal aantrekken met zo'n 500 woningen op jaarbasis extra.

Dat de woningproductie is ingezakt, is inmiddels 'fait accompli'. Berusting overheerst. "We moeten niet zenuwachtig worden van 1500 woningen", aldus Hagendoorn. Het is wachten op beter tijden, en vooral niet teveel fixeren op de aantallen. De complete sector, van wethouder tot ontwikkelaar, waarschuwt voor het teveel inleveren op kwaliteit om de productie maar op gang te houden. We moeten volgens directeur Rudy Stroink van TCN niet naar een herhaling van de "Trespa-periode" in de jaren tachtig, waar de focus volledig op de kwantiteit lag. Kijk liever naar de jaren dertig, toen het plan Zuid is gerealiseerd.

Wethouder Maarten van Poelgeest is dat met hem eens, waar wijst wel op de demografische lange termijntrends. De regio Amsterdam blijft groeien en "dat moet wel worden gefaciliteerd." Er ligt volgens hem een financieringsvraagstuk bij gemeente en corporaties dat de landelijke politiek nog niet onder ogen ziet.

Bestuursvoorzitter Roel Steenbeek van Ymere - in 2010 nog verantwoordelijk voor bijna de helft van de bouwproductie in Amsterdam - gaf aan dat ook zijn corporatie flink wat projecten moet doorschuiven. Ymere knipt zo mogelijk projecten op en brengt ze gefaseerd op de markt. Dat verkleint de risico's. Die aanpak wordt breder omarmd. Woningbouwregisseur Bob van der Zande sprak in een eerder interview met NUL20 over de noodzaak van een kleinere korrelgrootte voor projecten. Directievoorzitter Roel Vollebregt van AM Vastgoed bevestigt dat: "projecten met 35 woningen vinden we nu al heel wat, terwijl we voorheen niet onder de honderd dachten." AM Vastgoed heeft veel projecten herontwikkeld: "goedkoper en beter kloppend gemaakt", aldus Vollebregt. De verkopen zijn volgens hem dit jaar weer aangetrokken: "We verkopen nu het dubbele van vorig jaar".

Hagendoorn ziet in kleinschaliger projectontwikkeling nog een ander voordeel: daardoor maken ook kleinere partijen een kans om in Amsterdam te bouwen. "Ik wil de markt een beetje opengooien". Hij wil dat grote ontwikkelaars grondposities inleveren als ze er geen gebruik van maken.