Amsterdamse woningproductie zakt verder in

02.04.10

Amsterdamse woningproductie zakt verder in

In het eerste kwartaal zijn in Amsterdam 216 woningen in aanbouw genomen. De jaarproductie zal zakken naar 1000-1500 woningen. Dat maakte directeur Jan Hagendoorn van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA) op 1 april bekend tijdens een Platformbijeenkomst Woningbouwregie in de Zuiderkerk. Hagendoorn verwacht dat de productie na dit jaar langzaam zal aantrekken met zo'n 500 woningen op jaarbasis extra.

Dat de woningproductie is ingezakt, is inmiddels 'fait accompli'. Berusting overheerst. "We moeten niet zenuwachtig worden van 1500 woningen", aldus Hagendoorn. Het is wachten op beter tijden, en vooral niet teveel fixeren op de aantallen. De complete sector, van wethouder tot ontwikkelaar, waarschuwt voor het teveel inleveren op kwaliteit om de productie maar op gang te houden. We moeten volgens directeur Rudy Stroink van TCN niet naar een herhaling van de "Trespa-periode" in de jaren tachtig, waar de focus volledig op de kwantiteit lag. Kijk liever naar de jaren dertig, toen het plan Zuid is gerealiseerd.

Wethouder Maarten van Poelgeest is dat met hem eens, waar wijst wel op de demografische lange termijntrends. De regio Amsterdam blijft groeien en "dat moet wel worden gefaciliteerd." Er ligt volgens hem een financieringsvraagstuk bij gemeente en corporaties dat de landelijke politiek nog niet onder ogen ziet.

Bestuursvoorzitter Roel Steenbeek van Ymere - in 2010 nog verantwoordelijk voor bijna de helft van de bouwproductie in Amsterdam - gaf aan dat ook zijn corporatie flink wat projecten moet doorschuiven. Ymere knipt zo mogelijk projecten op en brengt ze gefaseerd op de markt. Dat verkleint de risico's. Die aanpak wordt breder omarmd. Woningbouwregisseur Bob van der Zande sprak in een eerder interview met NUL20 over de noodzaak van een kleinere korrelgrootte voor projecten. Directievoorzitter Roel Vollebregt van AM Vastgoed bevestigt dat: "projecten met 35 woningen vinden we nu al heel wat, terwijl we voorheen niet onder de honderd dachten." AM Vastgoed heeft veel projecten herontwikkeld: "goedkoper en beter kloppend gemaakt", aldus Vollebregt. De verkopen zijn volgens hem dit jaar weer aangetrokken: "We verkopen nu het dubbele van vorig jaar".

Hagendoorn ziet in kleinschaliger projectontwikkeling nog een ander voordeel: daardoor maken ook kleinere partijen een kans om in Amsterdam te bouwen. "Ik wil de markt een beetje opengooien". Hij wil dat grote ontwikkelaars grondposities inleveren als ze er geen gebruik van maken.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.