Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Bedrijfslasten vijf Amsterdamse corporaties onder landelijk gemiddelde’

rectificatie 28 november

Bij vijf van de zes grote Amsterdamse woningcorporaties liggen de bedrijfslasten onder het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit de tweede editie van de Aedes Benchmark. Stadgenoot vormt de uitzondering. Daar bedragen de gemiddelde beïnvloedbare bedrijfslasten per verhuureenheid 1.033 euro; ruim honderd euro boven het landelijke gemiddelde van 925 euro.

Brancheorganisatie Aedes heeft voor de tweede keer de bedrijfslasten en de huurderstevredenheid van corporaties met elkaar vergeleken. Rochdale, de Alliantie en Ymere zien de bedrijfslasten sterk dalen. Rochdale kent met 739 euro de laagste bedrijfslasten per verhuureenheid. In vergelijking met een jaar eerder zijn de bedrijfslasten met 233 euro gedaald. De Alliantie komt in de tweede benchmark uit op 769 euro. Vorig jaar nog werden de bedrijfslasten vastgesteld op 1.093 euro. Eigen Haard komt dit jaar uit op 816 euro. Zes euro minder dan in 2014. En bij Ymere dalen de gemiddelde bedrijfslasten van bijna duizend euro naar 873 euro. “We hebben onze prestaties verbeterd ten opzichte van vorig jaar”, zo zegt Ber Bosveld, lid van de directieraad van Ymere. “Andere corporaties hebben dat ook gedaan. Onze afstand tot de groep koplopers (gemiddeld 854 euro per verhuureenheid) is dus niet kleiner geworden. We zijn op de goede weg, maar het kan nog beter.”

De Key en Stadgenoot zien de bedrijfslasten stijgen. Stadgenoot ziet de bedrijfslasten per verhuureenheid met 32 euro stijgen. De stijging laat zich verklaren, zo zegt Stadgenoot, door afname van het aantal verhuureenheden. Op termijn verwacht de corporatie dat de bedrijfslasten naar gemiddeld niveau zullen dalen. De omvangrijkste stijging doet zich voor bij De Key: van 792 euro in 2014 naar 888 euro dit jaar. Een woordvoerder van spreekt tegen dat De Key ineens veel slechter presteert. “We zijn onverminderd bezig met de verlaging van onze bedrijfslasten. Vorig jaar werd de uitkomst van de benchmark sterk vertekend door een omvangrijke btw-teruggave.”

Huurders geven de Amsterdamse corporaties een cijfer dat varieert van een 6,5 tot een 7,4. Ymere haalt met een 7,4 de hoogste score. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde en een tiende punt hoger dan vorig jaar. Rochdale scoort een 7; een halve punt meer dan in 2014. "Ik ben heel trots op dit resultaat. Het laat zien dat collega’s na een onzekere en woelige tijd erg veerkrachtig zijn en met vertrouwen hun werk kunnen doen", zo zegt bestuursvoorzitter Hester van Buren. De Alliantie scoort met een 6,5 het laagst. De uitkomst ligt een half punt lager dan een jaar eerder. De corporatie wijt de slechte score aan de vorig jaar doorgevoerde reorganisatie. "De Alliantie heeft van veel mensen afscheid genomen. Dat zien we terug in lagere bedrijfslasten, maar de aanpassing van de organisatie heeft ook zijn weerslag op het oordeel van de huurders. We doen er alles aan om onze dienstverlening weer te verbeteren', aldus een woordvoerster.