Beloningen bestuurders corporaties 2012

07.05.13
Beloningen bestuurders corporaties 2012

De beloningen van bestuurders van woningcorporaties over 2012 zijn openbaar gemaakt. De gegevens zijn aangeleverd door de bij Aedes aangesloten woningcorporaties en leden van NVBW en VTW. Vorig jaar verdienden bestuurders van corporaties in Amsterdam en Zaandam:

De Alliantie, 56371 woongelegenheden, J. Schuyt, beloning € 303.712;

Ymere, 77413 woongelegenheden, S. Schuwer, beloning € 253.344; R. Steenbeek, beloning € 253.829; L.A. Bosveld, beloning € 246.504; P.D. de Jong, beloning € 209.858;

Eigen Haard, 56142 woongelegenheden, N.Nieman, beloning € 258.958; J. van den Bergh Jeths, beloning € 236.466; M.F. van den Berg, beloning € 194.337;

De Key, 33457 woongelegenheden, R. Haans, beloning € 188.604;

Stadgenoot, 31667 woongelegenheden, G. Anderiesen, beloning € 191.484; M. de Langen, beloning € 186.453;

Rochdale, 42258 woongelegenheden, R. Grotendorst, beloning € 175.870 (dienstverband 40 uur p.w.); H. van Buren, beloning € 162.725 ( dienstverband 40 uur p.w.); N. Overdevest, beloning € 162.725 (dienstverband 40 uur p.w.);

Parteon, 16482 woongelegenheden, C. van Boven, beloning € 57.586 ( per 1 aug. 2012).

ZVH ontbreekt.

 

De bekendmaking vloeit voort uit een besluit tijdens het Aedes-congres van november vorig jaar. Bij de bedragen is gebruikgemaakt van de systematiek van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties (SBBW). Het vermelde bedrag bestaat dus uit bruto maandloon, vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering, onkostenvergoeding, aanvullende bijdragen aan (pensioen-)regelingen en/of ontslagvergoeding. De werkgeversbijdragen van de pensioenregeling conform de CAO Woondiensten en de eventuele fiscale bijtelling van een lease-auto zijn niet opgenomen. Om eenduidige en transparante gegevens te kunnen weergeven, zijn beloningen bij contracten voor minder dan 36 uur geëxtrapoleerd naar een dienstverband van 36 uur per week. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden bij een beloning, dan wordt dit toegelicht. Dit kan bijvoorbeeld de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zijn of een fusie met een andere corporatie. Het aantal woongelegenheden dat bij een corporatie staat vermeld, is gebaseerd op de gegevens van het Centraal Fonds Volkshuisvesting uit 2011.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.