Bewoners in Oud-West en -Zuid zijn verbouwingen zat

10.10.18
Bewoners in Oud-West en -Zuid zijn verbouwingen zat
De protesten tegen de overlast van de vele verbouwingen in de Amsterdamse binnenstad houden aan. Recent publiceerden buurtbewoners uit Oud-Zuid en Oud-West een manifest waarin ze de gemeente opriepen paal en perk te stellen aan de huidige 'bouwwoede'. De gemeente heeft volgens de opsteller van het manifest, Maurits Klaren, op "onverantwoorde, niet onderbouwde wijze gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om vrijstellingen van het bestemmingsplan vast te stellen in het zogenaamde A2-beleid." Binnenkort volgt een zwartboek.
 
Het loopt volgens Klaren volledig uit de hand met de onderkeldering van tuinen, uitbouw van serres en dakruimtes. De overlast wordt volgens het manifest vooral veroorzaakt door "projectontwikkelaars, ontwikkelende architecten en aannemers, makelaars en andere op snelle winst beluste figuren uit de wereld van het onroerend goed". "Deze types zetten bewoners onder druk, stoken bewoners tegen elkaar op en veroorzaken een grote onrust. Buren wordt schrik aangejaagd, er wordt gedreigd met advocaten en bewoners in Verenigingen van Eigenaars worden met advocatenkosten opgezadeld."
Het manifest bepleit onder andere het beperken van bouwrechten, het onmiddellijk staken van vergunningverlening voor onderkeldering totdat goed onderzoek is gedaan naar de effecten, en het optuigen van gestructureerd overleg met buurten.

Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel van Oud-Zuid kent de emoties: "Het afgelopen half jaar heb ik met een kopgroep van bewoners hier ook meerdere gesprekken over gevoerd en hebben we als Zuid een zeer drukbezochte bewonersavond georganiseerd." De problemen zijn ook met de wethouder besproken.
Wat betreft de overlast stelt hij dat daarop al wordt gehandhaafd. Momenteel onderzoekt het stadsdeel hoe de overlast - bijvoorbeeld van steigers, puincontainers en tijdelijke parkeerverboden - verder kan worden beperkt. "De inbreng van bewoners van de afgelopen tijd helpt daarbij."
Ook Capel maakt zich zorgen over het 'maximeren' van woningen: "Het is niet of een uitbouw, of een onderkeldering of een dakopbouw, maar alles. De ontwikkelaars weten precies waar binnen de normen de ruimte ligt." Bestemmingsplannen aanpassen is volgens hem een 'flinke exercitie'. Capel wijst er op dat de stad ook gebaat is bij woningverbetering: "Daar moeten we ook oog voor hebben: de investeringen die gedaan worden leiden ook tot verbeteringen van de panden en kwaliteit. Bijvoorbeeld door extra onderhoud, voortijdig funderingsherstel. Maar de balans tussen die kwaliteitsverbetering en de explosie van verbouwingen is waar ik naar zoek."

In het manifest kondigen de initiatiefgroepen Oud-Zuid en -West aan binnenkort met een zwartboek te komen.
 
Lees hier het manifest: Roep bouwwoede een halt toe
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.