Bijlmerbajes wordt tijdelijk asielzoekerscentrum

12.05.2016
Image

Amsterdam en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers realiseren twee asielzoekerscentra. Eén centrum komt aan de Wenckebachweg in de voormalig Penitiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel in stadsdeel Oost met 1.000 plekken voor 1,5 jaar. Het andere centrum komt aan de Willinklaan in het voormalig ALO-gebouw in stadsdeel Nieuw-West met 800 plekken voor tien jaar.

In de vorige collegeperiode (2010) is het besluit genomen om de opvang van 2.000 asielzoekers te realiseren en een asielzoekerscentrum met 500 plaatsen in 2018 in de Houthavens te openen. Daar is deze aankondiging de invulling van. De komende tijd worden beide locaties door het COA verbouwd. Bij de Bijlmerbajes worden de tralies en een deel van de gevangenismuur verwijderd. De Willinklaan krijgt bebouwing op twee sportvelden. Hierin komen, naast woonruimten, ook kook- en wasruimten. In het gebouw van de voormalige Academie voor Lichamelijke Opvoeding worden kantoren van het COA ondergebracht. Het gebouw op sportpark Ookmeer wordt momenteel gebruikt door Bounz, de trampolinespeeltuin voor kinderfeestjes. Bounz zou naar verluidt van het COA kunnen blijven.

De verwachting is dat vanaf augustus de eerste mensen hun intrek in de Wenckebachweg en vanaf 2e kwartaal 2017 in de Willinklaan nemen. Het beheer van beide locaties valt onder verantwoordelijkheid van het COA. Amsterdam heeft nauw contact met het COA over de dagelijkse gang van zaken op de locaties.

Vanaf vandaag worden de bewonersbrieven bezorgd bij de omwonenden. Het college en de bestuurscommissie gaan tijdens besloten informatieavonden met bewoners in gesprek. Daarnaast wordt door het COA een omwonendencommissie ingesteld om een goede relatie op te bouwen tussen de omwonenden en de asielzoekerscentra.

Trefwoorden