Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Regulering
NUL20 nr 114 Cover

"Veel levens staan op de pauzestand. Er is de afgelopen jaren te weinig en te duur gebouwd. (...) De markt gaat het woningprobleem niet oplossen." Aldus minister Hugo de Jonge bij de presentatie van de MRA Woondeal op 15 maart. Daar beloofden alle betrokken overheids­lagen in de Metropoolregio Amsterdam zich hard te maken voor het bouwen van 170.000 woningen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar. Over ambities gesproken.

De Jonge bedoelde zijn opmerking niet als kritiek op marktpartijen, maar op de overheid - lees vorige kabinetten - die lang koos voor minder regie en regulering en meer markt.
Die tijd is voorbij. Het roer is om, min of meer gedwongen door de oplopende woningnood. Onder leiding van een gedreven minister herpakt de landelijke overheid zijn volkshuisvestelijke traditie. Met een stortvloed aan programma's, subsidies, wetsvoorstellen en regionale woondeals is de landelijke sturing en bemoeienis met de 'woningmarkt' weer helemaal terug. Helaas wel op een moment dat de economische omstandigheden een stuk ongunstiger zijn dan enkele jaren terug.

Van de drie recente wetsvoorstellen - Versterking Regie Volkshuisvesting, Betaalbare Huur en Goed Verhuurderschap - zorgt de Wet Betaalbare Huur voor de meeste commotie. Het plan om de middenhuur te gaan reguleren gaat huurdersorganisaties en sommige gemeenten (waaronder Amsterdam) niet ver genoeg, terwijl het tot scepsis en woede leidt bij beleggers.
In dit nummer gaan we uitgebreid in op de regulering, de reacties en de mogelijke effecten op de woningmarkt. De regulering zorgt er zeker voor dat de maximumhuren van veel huurwoningen substantieel omlaag gaan. Goed nieuws voor de huurder dus. Maar is het wetsvoorstel nu ook net de druppel waardoor institutionele beleggers afzien van nieuwe investeringen in vastgoed? Wat is het effect van het nieuwe puntenstelsel? Gaat de particuliere belegger massaal woningen verkopen? En stappen corporaties weer op grotere schaal in het middeldure huursegment?

Genoeg vragen. We peilen het sentiment onder een aantal particuliere beleggers. Bij sommigen komt de stoom uit de oren. Maar wat doet die kleine belegger als de woede straks is ingedaald: zo snel mogelijk uitponden, punten sprokkelen of doorverhuren? Zonder twijfel zijn er particuliere beleggers die woningen gaan verkopen. Veel koopwoningen zijn de afgelopen jaren omgezet naar huur. De komende jaren zal eerder het omgekeerde gebeuren. Dat zal leiden tot een geleidelijke afname van huur in de bestaande voorraad en toename van het koopaanbod. Is dat erg? Op de beurs noem je dat een 'correctie'.

Fred van der Molen (Hoofdredacteur NUL20)

DOSSIER REGULERING MIDDENHUUR:
Regulering middenhuur is belangrijke trendbreuk. Wat zijn de gevolgen?
Beleggers voorspellen afname van investeringen in nieuwbouw middenhuur
Zo reageert de particuliere woningbelegger op de nieuwe wetgeving
Projectontwikkelaars zoeken woningcorporaties om nieuwbouwprojecten vlot te trekken

Hoofdredacteur NUL20