Bouwen in het groen blijft in Landsmeer onbespreekbaar

11.02.20
Bouwen in het groen blijft in Landsmeer onbespreekbaar

De VVD Landsmeer wil sportvoorzieningen verplaatsen naar het Landsmeerderveld om zo binnen de bebouwde kom ruimte te creëren voor voor onder meer seniorenwoningen. Daarvoor bestaat in de gemeenteraad geen meerderheid. Afgelopen vrijdag stond het onderwerp wederom op de agenda bij een VVD themabijeenkomst Bouwen in het Groen. Met zo'n titel is een zaal in Landsmeer snel gevuld. De lokale fractie had bovendien sprekers uitgenodigd met visies die de schaalgrootte van het nietige Landsmeer ver te boven gingen.

Zo zag voormalig Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra - onvermoeibaar pleitbezorger van zijn verstedelijkingsplan 'Purmer-Meer' - ook mogelijkheden voor de bouw van 10.000 woningen in het Landsmeerderveld. Dit in combinatie met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Purmerend, alwaar aan de oostkant – en westelijk van het Purmerbos - een nieuwe wijk van nog eens 20.000 woningen gebouwd kan worden, het plan Purmer-Meer. De Noord/Zuidlijn moet in de visie van Dijkstra afbuigen naar Zaanstad en daar – aan twee kanten van de A7 in de Wormer – nieuwe haltes krijgen om deze woningen te ontsluiten.
Volgens Dijkstra is bouwen in het weidegebied noodzakelijk om aan de woningbehoefte te voldoen. Ook Bas Kok vindt bouwen in het groen "niet leuk, maar wel noodzakelijk". Om het groene karakter van Landsmeer te sparen, vindt Kok – in tegenstelling tot Dijkstra – dat 'het unieke Landsmeerderveld' gespaard moet worden. Hij stelt wel voor om een stuk groen dat nu - vanuit Amsterdam gezien - als entreegebied fungeert anders in te richten en voor woningbouw te bestemmen. Daarnaast wil hij, en dat is het meest rigoureuze idee, het gehucht Het Schouw – bij het NoordHollandsch Kanaal – stevig uitbreiden. Volgens Kok moet daar 'de stad komen die we vergeten zijn te bouwen'.

VVD gedeputeerde Cees Loggen (onder meer RO en Wonen) maakte aan het eind van de avond bijna verontschuldigend een einde aan het out-of-the-box denken in jeugdhonk Vrij en Blij. Loggen gaf aan dat het huidige provinciebestuur in Noord-Holland heeft afgesproken dat bouwen in het groen alleen kleinschalig is toegestaan en ín de MRA helemaal niet. "Tot 2030 ligt de focus in ieder geval op binnenstedelijk," aldus de gedeputeerde.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS