Gemeente Amsterdam

Casa 400 wordt niet gesloopt

02.03.12

Casa 400 wordt niet gesloopt

De voormalige studentenflat Casa 400 wordt niet gesloopt. Projectontwikkelaar Bouwinvest Development heeft na gesprekken met Stadsdeel Oost voor een alternatief plan gekozen. Het gebouw wordt gerenoveerd tot een flat met zelfstandige studentenwoningen. Bovendien wordt een nieuwbouwtoren toegevoegd met vrije-sectorhuurwoningen voor middeninkomens. Zo laat het stadsdeel weten.

Amsterdams short stay beleid gaat op de schop

22.12.11

Amsterdams short stay beleid gaat op de schop

Het college van B&W wil het short stay beleid verbeteren door minder regels op te leggen en short stay verhuurders beter te ondersteunen. Onder andere de huidige quotum-regeling per stadsdeel verdwijnt.  De beleidsaanpassingen volgen op een evaluatie door Onderzoeksbureau Regioplan. Daaruit blijkt dat het beleid onvoldoende bijdraagt aan de doelen en dat de slagkracht beter kan. Het college volgt adviezen uit de evaluatie op.

Houthaven krijgt Stadswarmte

09.08.11

Houthaven krijgt Stadswarmte

De Amsterdamse Houthaven wordt aangesloten op het Stadswarmtenet van Westpoort Warmte. Dat heeft het stadsdeel West besloten. Met dit besluit worden alle woningen en overige voorzieningen in de Houthaven verplicht aangesloten op het Stadswarmtenet. Ook wil het dagelijks bestuur een duurzame koudevoorziening in de Houthaven. Het is voor het eerst dat deze combinatie van stadswarmte met een koudevoorziening in een hele wijk wordt toegepast.

Tunnel Houthaven blijft behouden

16.03.11

Tunnel Houthaven blijft behouden

De deelraad van stadsdeel West heeft ingestemd met de optimaliseringplan voor de Houthaven. Er  wordt € 50 miljoen bespaard met behoud van de tunnel. Omdat daarmee aan de belangrijkste voorwaarde van de centrale stad wordt voldaan, lijkt niets de bouwplannen meer in de weg te staan. Naar verwachting start de bouw van de Houthaven begin volgend jaar. Hierna wordt het gebied in fases ontwikkeld en opgeleverd.

Raad Amsterdam neemt PvdA-plan tegen leegstand aan

26.01.11

Raad Amsterdam neemt PvdA-plan tegen leegstand aan

Nauwelijks een week nadat de wethouders Ossel van Van Poelgeest plannen voor de aanpak van leegstand ontvouwden, gaat de gemeenteraad van Amsterdam akkoord met aanvullende voorstellen van de PvdA om het ombouwen van lege kantoren te bespoedigen. De voorstellen liggen overigens grotendeels in lijn met de voorgestelde aanpak van het college.

Andere aanpak "Van Groot naar Beter"

08.12.10

Andere aanpak "Van Groot naar Beter"

De Amsterdamse subsidieregeling “van Groot naar Beter“  wordt aangepast. De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven voert de regeling niet langer uit. Corporaties gaan voortaan zelf kleine huishoudens die in een grote woning wonen benaderen of ze geïnteresseerd zijn in een kleinere woning. Voor  eventuele financiële tegemoetkomingen (verhuiskosten, huurgewenning) heeft de gemeente jaarlijks 250 duizend euro beschikbaar.

Pagina's

Abonneren op RSS - Gemeente Amsterdam