Buurtbemiddeling groeit als kool, aantal geregistreerde burenruzies ook

29.08.17
Buurtbemiddelaar Daniël Ring uit Aalsmeer in 2015
Buurtbemiddeling groeit als kool, aantal geregistreerde burenruzies ook
Het afgelopen jaar maakte buurtbemiddeling een stormachtige groei. Dertig nieuwe gemeenten en woningcorporaties bieden hun inwoners nu ook buurtbemiddeling aan. In 253 gemeenten zijn inmiddels deze getrainde vrijwilligers actief om conflicten op te lossen tussen ruziënde buurtbewoners. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Daarin staat ook dat 70 procent van de aangemelde zaken werd opgelost. 2564 getrainde bemiddelaars hielpen vorig jaar ruim 50.000 mensen bij het oplossen van burenconflicten.
 
Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen. De topdrie van meest voorkomende klachten is geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Buurtbemiddelingsorganisaties geven aan dat zij steeds meer complexe zaken binnen krijgen. Zo komen getrainde bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. 
Gemiddeld 20 procent van het aantal aangemelde zaken wordt  als complex  aangemerkt. De bemiddelaars schakelen dan andere instanties in.
De buurtbemiddelingsorganisatie in de regio Amsterdam heet BeterBuren. Geluidsoverlast staat in en rond de hoofdstad ook met stip op nummer een van ergernissen tussen buren. In de stad zijn vooral stampende voeten, harde muziek en schreeuwende kinderen de aanleiding voor hoogoplopende conflicten tussen buren. In gemeenten met veel eengezinswoningen komt de overlast vooral over de schutting heen: een barbecue waarvan de rook precies de slaapkamer van de buren inkomt, spelende kinderen in de tuin, poepende buurtkatten en overhangende takken. Al sinds 2004 bemiddelen vrijwilligers van Stichting Bemiddeling Amsterdam bij conflicten tussen buren. In 2009 werd de naam gewijzigd in BeterBuren. De organisatie wordt financieel ondersteund door de woningcorporaties, de politie en de diverse gemeenten.
 
(op de foto Daniël Ring. NUL20 portretteerde hem in 2015 als buurtbemiddelaar in Aalsmeer. Zie het artikel: vrijwillige bemiddelaars lossen veel burenruzies op)
 
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS