Co-Green: klimaatneutraal én kostenneutraal bouwen

20.09.10

Co-Green: klimaatneutraal én kostenneutraal bouwen

Corporatie Eigen Haard is een vergaand samenwerkingsverband met aannemer ERA Contour, architectenbureau KOW en sloopbedrijf Oranje aangegaan om het Middengebied Zuid van Overtoomse Veld te vernieuwen. De partijen doorbreken de traditionele manier van werken in de bouwsector: van begin tot eind werken alle partijen intensief samen, delen ze hun kennis en dragen ze gezamenlijk de risico’s. Ze verwachten door de gezamenlijke visie-ontwikkeling en het gemeenschappelijk gedragen risico veel efficiënter te kunnen bouwen. Daarom durven ze te beloven het gebied niet alleen klimaatneutraal te kunnen bebouwen, maar ook zonder meerkosten ten opzichte van huidige kwaliteitseisen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een concept dat bij andere duurzame projecten herhaald kan worden.
Al geruime tijd wordt in de bouwsector gepleit voor efficiëntere processen. De huidige wijze van aanbesteden is louter gericht op de prijs. Het gevolg daarvan is dat elk van de vele betrokken partij zich concentreert op zijn eigen onderdeel van het proces. De initiatiefnemers betogen dat dit niet alleen leidt tot inefficiëntie en meer fouten, maar ook tot ‘geïsoleerde visieontwikkeling’: men maakt onvoldoende gebruik van elkaars expertise. Co-Green moet bewijzen dat het via een geïntegreerde ketenaanpak beter kan.
Het project in Overtoomse Veld omvat de sloop van 352 sociale huurwoningen en 8 bedrijfsruimten. Daar moeten 460 woningen voor terug komen, waarvan dertig procent sociale huur. Fase 1 start volgend jaar met 150 woningen.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS