Coalitieakkoord Amsterdam: stop op verkoop corporatiewoningen

24.05.18
Onderhandelaars en beoogd wethouders van Amsterdam
Coalitieakkoord Amsterdam: stop op verkoop corporatiewoningen
Het coalitieakkoord van Amsterdam zet in op de bouw van 7.500 woningen per jaar. Van de nieuwbouw moeten 2.500 woningen in de sociale huur vallen en 1.670 in de middeldure huur. Er wordt voortaan op aantallen gestuurd en niet meer op de 40-40-20 verdeling. Corporaties mogen alleen nog bij uitzondering woningen verkopen, maar jaarlijks wel 1.300 woningen in de middeldure huursector verhuren. In het coalitieakkoord zit ook een handreiking naar erfpachters: die krijgen 10 procent extra korting als ze overstappen naar eeuwigdurende erfpacht.
 
Onder het motto 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid' hebben GroenLinks, D66, PvdA en SP het coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat een omvangrijke woonparagraaf, waarin het linkse geluid nadrukkelijk doorklinkt. Het woonbeleid is erop gericht de productie te verhogen, de betaalbare woningvoorraad te vergroten en sneller te verduurzamen. Het verdienvermogen van de Amsterdamse woningcorporaties zal flink afnemen nu er een defacto verbod komt op de verkoop van corporatiewoningen. "Voor elke verkochte woning kunnen we drie nieuwe bouwen", waarschuwde bestuursvoorzitter Rob Haans gisteren nog in Het ParoolCorporaties mogen wel 1.300 woningen per jaar liberaliseren, maar alleen in buurten waar veel gereguleerde woningen (>45%) staan.
Amsterdam wil de corporaties financieel bijstaan door een investeringsfonds op te richten, die goedkope leningen moet gaan verstrekken. Bovendien wordt er 150 miljoen vrijgemaakt voor de transitie naar een 'gasloos' Amsterdam, waarvoor als einddatum 2040 wordt genoemd, tien jaar eerder dan de landelijke doelstelling.
Om de productie aan te jagen wordt de komende jaren vanuit het Vereveningsfonds circa 700 miljoen euro geïnvesteerd in grondproductie.

Sociale en middeldure huur 

In plaats van de 40-40-20 norm bij elk nieuwbouwproject, formuleert de coalitie zijn programmatische nieuwbouwdoelstellingen in aantallen: jaarlijks 7.500 in totaal waarvan 2.500 sociale huurwoningen en 1.670 middeldure woningen (tot €971). Daarnaast moeten er - samen met de regio - de komende vier jaar minimaal 10.500 tijdelijke en/of permanente studenten-en jongerenwoningen bijkomen. Voor beleggers die sociale huurwoningen willen bouwen, geldt de voorwaarde dat deze minimaal 50 jaar in het sociale segment blijven. 
Defacto komt het aandeel middeldure huur in de nieuwbouw uit op 22 procent, maar inclusief 1.300 liberalisaties wordt wel weer de 40 procent toevoeging uit de eerdere 40-40-20 norm gehaald. Meer nieuwbouw is volgens de coalitiepartijen niet mogelijk vanwege bestaande afspraken: voor de bouw van 5.900 woningen dure huur, 12.500 woningen koop en 4.900 woningen voor jongeren en studenten zijn al contracten afgesloten.  
Volgens de coalitie groeit de voorraad middenhuur door liberalisaties en nieuwbouw van 27.200 woningen nu naar 48.000 woningen in 2025. Daarbij is dan niet vermeld hoeveel er verloren gaan in de bestaande voorraad.  
De collegepartijen stellen een vergaande eis aan de nieuwbouw van middeldure huur: beleggers moeten zich vastleggen dat deze woningen voor altijd in dit huursegment blijven. Tot voor kort was deze eis beperkt tot 15 jaar. De middeldure nieuwbouw wordt daartoe opgenomen in bestemmingsplannen. De inkomensgrens van middenhuur gaat naar een (gezins-)inkomen van € 60.000.

Doorstroming

De coalitie neemt enkele maatregelen om Amsterdammers meer kans moeten geven op een woning. Een 'woonplicht' bij nieuwbouw koopwoningen moet prijsopdrijving tegengaan. Bovendien moet de helft van de huur- en koopwoningen in de vrije sector bij voorrang gaan naar Amsterdammers die een betaalbare woning achterlaten. Ook de 'toewijzingssystematiek' van sociale huurwoningen wordt tegen het licht gehouden om doorstroming te bevorderen en beter in te spelen op woonwensen van woningzoekenden.
Woningdelen blijft mogelijk, maar de collegepartijen komen met nieuwe maatregelen om overlast en prijsopdrijving in te perken. Genoemd wordt een quotum per blok of straat. 

Bouwen voor doelgroepen/wijkaanpak

In het akkoord worden enkele specifieke doelgroepen genoemd waarvoor het de kansen wil verbeteren. Ingezet wordt op het verlagen van wachttijden voor kwetsbare groepen, bevorderen van wooncoöperaties en nieuwe woonconcepten voor onder andere alleenstaanden. In het akkoord staat bovendien een aantal maatregelen die wonen/leefbaarheid en buurteconomie van zwakkere Amsterdamse wijken moet verbeteren. Daar is een bedrag van 40 miljoen euro voor beschikbaar.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Opinie 02.10

Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.

Anoniem
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.