Corporaties geven in nieuw stadsdeel West prioriteit aan onderhoud

16.04.10


Corporaties geven in nieuw stadsdeel West prioriteit aan onderhoud

De  AFWC  heeft een visiedocument opgesteld voor het nieuwe stadsdeel West. Een aantal stadsdeelwethouders onder leiding van Bouwe Olij had eind 2009 gevraagd zo'n visie te ontwikkelen. Doel van 'Kijk op West' is volgens Federatie-directeur Hans van Harten om het nieuwe stadsdeel, zowel bestuur, stadsdeelraad als de ambtelijke organisatie, te laten zien vanuit welke ideeën de corporaties werken en welke inspanningen zij de komende tijd kunnen verwachten.

De corporaties zien veel positieve ontwikkelingen in West.  Het nieuwe stadsdeel,  de fusie van De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark, is populair, ook bij mensen die meer te besteden hebben. Juist in de diversiteit zien de corporaties de kracht van het nieuwe stadsdeel.
Vanwege de beperkte financiële middelen zullen de corporaties zich de komende jaren meer op beheer en onderhoud van sociale huurwoningen richten dan op nieuwe investeringen: "Wij zullen de komende vijf jaar niet de geplande 5.000 nieuwe woningen in West bouwen, dat zullen er minder zijn." Prioriteit krijgt de nieuwbouw  in gebieden waar de vernieuwing al is ingezet, zoals in de Kolenkitbuurt en de BosLeeuw.

Voor alle ruim 34.000 corporatiewoningen in West bestaat een meerjarenonderhoudsprogramma. In vrijwel alle buurten zijn ingrijpende renovaties in uitvoering of gepland. In het visiedocument zeggen de corporaties dat ze daar "beslist mee door gaan". Voorrang krijgen isolatiemaatregelen: "Het doel is om alle woningen van dubbel glas te voorzien en geisers en gashaarden te vervangen." De corporaties willen een deel van die investeringen terugverdienen via een hogere huur.

De corporaties hebben ook de inkomsten uit verkoop nodig. Zij dringen er op aan dat van de 12.000 nog te verdelen woningen in het nieuwe verkoopconvenant voldoende ruimte beschikbaar komt voor West: "Doorgaan dus met verkoop in alle gebieden van West. Niet alleen in Bos en Lommer (woningmarktgebied 3), maar ook in De Baarsjes en Westerpark (woningmarktgebied 2) en in Oud-West (woningmarktgebied 1). 

De AFWC probeert de nieuwe stadsdeelbestuurders direct enige bescheidenheid bij te brengen: "Wij vinden het belangrijk dat over woonruimtebemiddeling stedelijk afspraken gemaakt worden en zien weinig heil in gezamenlijke afspraken op stadsdeelniveau."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.