'Corporaties halen klimaatdoelen uit Energieakkoord niet'

04.07.17
'Corporaties halen klimaatdoelen uit Energieakkoord niet'
Woningcorporaties maken onvoldoende tempo bij het energiezuiniger maken van hun woningen. In het kader van het Energieakkoord spraken zij af dat hun woningen voor 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Die doelstelling halen zij pas in 2030, schrijft financieel adviesbureau Finance Ideas in een onderzoek voor branchevereniging Aedes. Vooral de corporaties in de grote steden hebben grote moeite de duurzaamheidsambities te vervullen. 
Uit het onderzoek van Finance Ideas blijkt dat corporaties de komende jaren 10 miljard euro hebben uitgetrokken om hun oudere woningen onder handen te nemen. Maar willen ze eind 2020 op het gros van hun woningen energielabel B kunnen plakken, dan moet er minstens 5,9 miljard bij. Het huidige renovatietempo moet dan verdubbeld.
 
Vooral in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan de corporaties op grote achterstand. Niet alleen hebben zij veel oudere woningen met een slechte energieprestatie, maar zij hebben ook minder financiële middelen om de noodzakelijke verbouwingen uit te voeren. Daarbij zijn er in steden als Amsterdam andere beleidsprioriteiten die concurreren met de duurzaamheidsopgave: huurmatiging, minder verkoop en de bouw van extra woningen. Die komen in de knel als verduurzaming meer prioriteit krijgt.
Maar ook in kleinere gemeenten staan veel slecht geïsoleerde corporatiewoningen. Het bouwblad Cobouw noemt met name Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Uithoorn en Weesp in de Metropoolregio Amsterdam als gemeenten met woningen met lage energielabels.
 
In Nederland zijn 2,3 miljoen woningen - dertig procent van de woningvoorraad - in het bezit van corporaties. 
Aedes-voorzitter Marnix Norder reageert in Trouw op het rapport: “De afgelopen jaren hebben corporaties zich vooral beziggehouden met de nieuwe Woningwet en de daarbij behorende ingrijpende reorganisaties. Het verduurzamen kwam zo op een lager pitje terecht. Maar nu zie ik dat corporatiebestuurders er goed van doordrongen zijn dat verduurzamen een belangrijk agendapunt is.” 
Volgens Norder gaan de corporaties toch al in 2021 de doelstelling uit het Energieakkoord halen.
In september brengt NUL20 een thema-nummer over duurzaamheid uit.
 
 
Uit het onderzoek van Finance Ideas blijkt dat corporaties de komende jaren 10 miljard euro hebben uitgetrokken om hun oudere woningen onder handen te nemen." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS