Corporaties investeren bijna 200 miljoen in renovatie

07.06.16
Corporaties investeren bijna 200 miljoen in renovatie

De Amsterdamse corporaties investeren in deze collegeperiode 192 miljoen euro in de zes renovatieprojecten die een bijdrage krijgen uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Elke corporatie ontvangt vijf miljoen euro. Het gaat om 2.600 woningen. Dat zijn overigens lang niet alle renovaties. De corporaties renoveren jaarlijks ruim 1.000 woningen op hoog niveau, dat wil zeggen met een investering van minimaal 25.000 per woning.

In 2015 besloten gemeente en corporaties 30 miljoen euro uit het Stimuleringsfonds beschikbaar te stellen om een extra impuls te geven aan renovaties van sociale huurwoningen in zwakkere buurten. Ruim een jaar later zijn alle renovatieplannen van de corporaties bekend. Ze zijn ook goedgekeurd door huurders en gemeente en inmiddels in gang gezet óf gaan binnenkort van start. Het eerste project werd aangedragen door Ymere: de renovatie van 170 woningen in Van der Pekbuurt. Alliantie kwam als laatste met een voorstel: de renovatie en verduurzaming van de wijk Westland in Nieuw-West. Dit start eind 2017. De woningen krijgen nieuwe badkamers, keukens en toiletten, geïsoleerde gevels en zonnepanelen. Voor de Alliantie wordt dit het eerste grootschalig project waar in de bestaande bouw collectieve zonne-energie wordt gerealiseerd. Daarnaast worden 56 woningen, die waren gepland voor verkoop, behouden voor sociale huur. Alliantie investeert zelf in het renovatieproject 18 miljoen euro.

Het Stimuleringsfonds wordt gevuld door erfpachtafdrachten van de woningcorporaties voor sociale huurwoningen. 

Zie ook: 30 Miljoen voor zes wijken (NUL20, september 2015)

Trefwoorden:

In 2015 besloten gemeente en corporaties 30 miljoen euro uit het Stimuleringsfonds beschikbaar te stellen om een extra impuls te geven aan renovaties van sociale huurwoningen in zwakkere buurten." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS