Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporaties versnellen aanpak woningen met slechtste energielabels

Image

Amsterdamse corporaties investeren vanaf dit jaar 1,5 keer zoveel in de verbetering van de bestaande sociale woningvoorraad dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de vrijdag door wethouder Pels (Duurzaamheid en Volkshuisvesting) gepresenteerde uitwerking van het gemeentelijk isolatieoffensief.

Volgens landelijke afspraken moeten eind 2028 alle corporatiewoningen met E-, F-, G- labels zijn verbeterd. De Amsterdamse corporaties bezitten nog 27.000 van dergelijke slecht geïsoleerde huurwoningen. “De Amsterdamse corporaties geven aan dat ze een enorme intensivering hebben ingezet om de bestaande woningvoorraad te verbeteren”, aldus Pels. Deze slechte woningen bevinden zich verspreid over complexen. In de komende jaren zullen volgens de gemeente veel meer corporatiewoningen worden verbeterd. Corporaties bezitten ook nog zo’n 25.000 woningen met een D-label.

Gemengde VvE's

Bij een deel van de corporatievoorraad is sprake van gemengde verenigingen van eigenaren. De corporaties en gemeente gaan beter samenwerken om de knelpunten bij de aanpak van woningisolatie in VvE’s te versnellen. Verder spant de gemeente zich in om procedures bij de aanpak van corporatiewoningen te verbeteren. Corporaties ondervinden bij woningverbetering tal van knelpunten die te maken hebben met vergunningen, welstand en regels over flora en fauna. “Deze samenwerking zorgt voor de juiste randvoorwaarden, zodat corporaties de landelijk afgesproken doelstelling kunnen halen”, zo schrijft Pels aan de gemeenteraad.

Aanpak energiearmoede

Het isolatieoffensief van het college omvat verder de al eerder aangekondigde aanpak van energiearmoede. De gemeente keert een energietoeslag uit aan minima, heeft een witgoedregeling, kent een Energiebespaarservice en ondersteunt de Fixbrigade. Vanaf november gaat de eerste energiecoaches langs de deuren. Om de campagne Amsterdam Winterklaar te versnellen moeten zo snel mogelijk meer energiecoaches worden ingezet. Daarbij doet het college een beroep op gemeentepersoneel. Gemeenteambtenaren kunnen de cursus energiecoach volgen. Zij mogen onder werktijd advies geven aan bewoners en simpele verbeteringen in de woning aanbrengen. 

Ook voorzien de gemeentelijke plannen in een betere aanpak van de particuliere woningvoorraad (139.000 woningen), vaak woningen met een minder goed energielabel. En komt er extra hulp voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen, het wordt makkelijker geld te lenen via het zogeheten Warmtefonds en collectieve inkoopacties krijgen een vervolg.

Om de verduurzaming van woningen te versnellen heeft de gemeente komend jaar 8,5 miljoen euro beschikbaar. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar het Warmtefonds. Dit bedrag komt bovenop de uitgave voor de aanpak van energiearmoede. Daarvoor geeft het Rijk aan Amsterdam een bedrag van ruim 21 miljoen euro.