Corporaties waarschuwen voor verwarde huurders

01.11.16
Hester van Buren
Corporaties waarschuwen voor verwarde huurders

Woningcorporaties slaan alarm over verward gedrag van huurders die kampen met psychische of psychiatrische problemen of dementie, aldus Het Parool op 1 november. "Wij weten vaak niet dat een nieuwe bewoner uit een GGZ-instelling komt of een psychiatrische achtergrond heeft," zegt Hester van ­Buren, bestuurslid van corporatiekoepel Aedes en bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale.

Woningcorporaties huisvesten in toenemende mate huishoudens 'met een rugzakje'. Dat is mede het gevolg van de extramuralisering van de zorg. Volgens Van Buren is de begeleiding vervolgens vaak niet toereikend, terwijl de corporaties pas op de hoogte worden gesteld als de problemen uit de hand lopen. Wat dat voor buren kan betekenen, konden Parool-lezers kort geleden lezen in het relaas van Brigitte Knor. Haar buurt had tijden te kampen met een buurtbewoner met psychiatrische problemen die steeds geweldadiger werd. Hij achtervolgde buren met een fietsketting tot in het trappenhuis en bezorgde een buurman blijvend letsel. Daarnaast was er nog haar directe buurman 'Mike' die in de ban was van Oosterse mystiek, rituelen opvoerden in combinatie met harde Pakistaanse 'jammermuziek'. Toen hij bijna brand had veroorzaakt heeft zij hem uiteindelijk via haar advocaat kunnen bewegen naar een beschermd wonenhuis te verhuizen. Ook verder in haar buurt waren er zoveel problemen met verwarde personen - mede vanwege een vestiging van Mentrum  - dat bewoners hun deel van de Dapperbuurt al typeerden als 'Open Inrichting Oost'. Maar het gaat volgens Knor juist de laatste tijd beter in haar buurt. De Key lijkt volgens haar de laatste jaren minder huurders met psychiatrische problemen in de buurt te huisvesten.  
Volgens het landelijke beleid wordt de extramuralisering nog verder doorgezet als volgend jaar de nieuwe Wet Geestelijke Gezondheidszorg in werking treedt. Van Buren waarschuwde maandag Tweede Kamerleden daarvoor.

Zie ook:
Woningcorporaties waarschuwen voor verwarde huurders (Het Parool, 01-11-2016)

'Sociale huisvesting steeds meer afvoerputje samenleving' (Ingezonden bijdrage door Brigitte Knor: Het Parool 26-10-2016)
 

 

Woningcorporaties huisvesten in toenemende mate huishoudens 'met een rugzakje'. Dat is mede het gevolg van de extramuralisering van de zorg." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS