CPB wil af van puntenstelsel voor particuliere verhuurders

15.11.16
CPB wil af van puntenstelsel voor particuliere verhuurders

Het CPB stelt voor de verhuurderheffing voor commerciële verhuurders af te schaffen en deze sector ook niet meer lastig te vallen met het woningwaarderingsssysteem. En als dat niet haalbaar is de liberaliseringsgrens te verlagen. Bovendien oppert het Planbureau de subsidies voor de andere marktsegmenten verder af te bouwen. Het CPB raadt lagere grondprijzen voor middenhuurwoningen af. Deze explosieve aanbevelingen doet het CPB in het rapport 'De positie van de middeninkomens op de woningmarkt'. In dit rapport wordt nagegaan hoe het geliberaliseerde huursegment aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Slechts vijf procent van de Nederlandse huishoudens woont in een geliberaliseerde huurwoning. Dat dit aandeel zo klein is, komt omdat beide andere segmenten - de koopmarkt en het gereguleerde huursegment - van oudsher worden gestut door aanzienlijke subsidies en beschermingen. Alleen de vrijesectorhuurders betalen dus de echte marktprijs en hebben daardoor relatief hoge woonkosten.
Het CPB stelt voor het geliberaliseerde huursegment aantrekkelijker te maken door de verschillen in subsidies tussen de segmenten te verkleinen. En dan niet door nieuwe subsidies te introduceren, maar door bestaande subsidies verder af te bouwen en beschermingsconstructies op te heffen.
Het CPB stelt bijvoorbeeld voor de prijsregulering van het woningwaarderingsstelsel (WWS) af te schaffen voor particuliere verhuur. "Om het commerciële aanbod van goedkopere woningen te stimuleren kan worden overwogen om commerciële verhuurders vrij te stellen van de verhuurderheffing en om nieuwe huurcontracten van commerciële verhuurders te liberaliseren. Hierdoor neemt het aanbod van deze woningen toe." De nadelen voor toekomstige huurders zouden beperkt zijn, aldus het CPB. Als dit een brug te ver is, suggereert het Planbureau als alternatief de liberalisatiegrens te verlagen, waardoor automatisch een groter deel van de woningvoorraad in de vrije sector valt.

De Amsterdamse aanpak om het geliberaliseerde huursegment te stimuleren via de grondmarkt vindt het CPB minder effectief dan 'subsidiëring via de vraagkant', "aangezien het extra aanbod dat via deze weg tot stand komt, de markthuur drukt en zo het bestaande of geplande aanbod van andere aanbieders verdringt."

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS