D66: middeldure huurwoningen onderbrengen in wooncoöperaties

08.02.17
D66: middeldure huurwoningen onderbrengen in wooncoöperaties

Om middeldure huurwoningen blijvend bereikbaar te houden voor middengroepen wil D66 nieuwbouwprojecten en eventueel bestaande complexen onderbrengen in wooncoöperaties. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten worden uitgenodigd deze coöperaties op te richten en te financieren. De gemeente zou bij de gronduitgifte dergelijke constructies kunnen stimuleren. D66-raadslid Reinier van Dantzig heeft hiertoe een initiatiefvoorstel ingediend.

Van Dantzig: “Amsterdam heeft een schreeuwend tekort aan middenhuurwoningen en dat betekent dat alle zeilen moeten worden bijgezet om meer middenhuur te realiseren én te behouden.” Met het voorstel wil D66 dat er afspraken gemaakt worden met pensioenfondsen en verzekeraars over lange-termijn investeringen. Van Dantzig: “Met dit soort partijen zijn afspraken te maken die ervoor zorgen dat er fors meer middenhuurwoningen gebouwd worden én ook echt middenhuur blijven.”
Ondanks de forse bouwproductie blijft een enorm tekort aan middeldure huurwoningen. Het is dweilen met de kraan open. Huren van bestaande middeldure woningen worden via forse jaarlijkse huurverhogingen of bij nieuwe verhuur naar een 'marktconform' niveau opgetrokken. En bij nieuwbouwprojecten voor deze doelgroep geldt veelal een huurbegrenzing voor slechts vijftien jaar.
Van Dantzig ziet een mogelijkheid het tij te keren met behulp van institutionele beleggers. Van Dantzig: "D66 ziet graag dat pensioenfondsen en verzekeraars zich verenigen om het aanbod middenhuur in de stad te beheren en te behouden.’’ Met die partijen zijn volgens hem afspraken te maken over het langer in bezit houden van middenhuurwoningen, de grootte van deze woningen en de prijs.
Om hun betrokkenheid structureel in te bedden, ziet D66 graag dat deze partijen zich verenigen tot één of meerdere wooncoöperaties.
De enige grote wooncoöperatie in Amsterdam is De Samenwerking. Die vereniging is ook eigenaar van het vastgoed. Er bestaan nog geen wooncoöperaties met institutionele beleggers als lid. D66 roept het gemeentebestuur op in gesprek te gaan met deze partijen. "Wat D66 voorstelt is iets nieuws en kan echt een positieve impact hebben voor middeninkomens," aldus Van Dantzig.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS