Overslaan en naar de inhoud gaan

Donner-punten sturen beleid middensegment

Donner-punten sturen beleid middensegment

De gemeente Amsterdam komt met maatregelen om de positie van (lage) middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Zo wordt het makkelijker en goedkoper om woningen samen te voegen en om huurwoningen te bouwen voor deze inkomenscategorie. De gemeente wil met de corporaties ‘een derde segment’ in de huursector creëren voor woningen tot 800 euro huur.

De effecten van de voorgestelde maatregelen worden sterk beïnvloed door Donners maatregel de huurgrenzen in ‘schaarstegebieden’, waaronder een groot deel van de stadsregio Amsterdam, met maximaal 125 euro (25 punten) te verhogen. Dan “gaan de sluizen pas echt open”, concludeerde men bij de bespreking in de betreffende raadscommissie. De gemeenteraad reageerde in  meerderheid positief op de plannen. 

De ‘Donner-punten’ zorgen er op termijn voor dat in theorie zo’n 75.000 huurwoningen in de vrije sector (>142 punten) vallen. Er zijn 277.000 huurwoningen in Amsterdam. Momenteel heeft minder dan 10 % meer dan 142 punten. Dat wordt straks 18,2% corporatiewoningen plus 8,9 procent particuliere verhuur is 27,1%. De huren van deze woningen kunnen bij een nieuw verhuring fors worden verhoogd. Daarbij zijn andere aanpassingen aan het ‘puntenstelsel’ nog niet meegerekend. Een groen energielabel levert bijvoorbeeld sinds 1 juli extra punten op.
Wethouder Freek Ossel wil de gevolgen daarvan ‘verzachten’ door via afspraken met corporaties een ‘derde segment’ – van 652 tot 800 euro – in de huurmarkt te creëren voor huishoudens met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro. De corporaties willen daaraan meewerken.

Daarnaast wordt het voor zowel corporaties als particuliere verhuurders eenvoudiger en goedkoper om woningen samen te voegen, mits de nieuwe huur beneden de 800 euro blijft (experiment van 2 jaar). De gemeente ziet voor deze categorie huurwoningen af van de ‘onttrekkingsvergoeding’, mits de verhuurder de gereguleerde huur minimaal 15 jaar handhaaft.
Een andere maatregel is om voor te bouwen huurwoningen voor het middensegment de ‘sociale grondprijs’ te berekenen. Die woningen mogen tot de afgesproken 30 procent sociale woningbouw worden gerekend.

Als gemiddelde voor de stad geldt een minimumpercentage van 30% sociale woningbouw. Voor  die 30-procentnorm, waarvoor een lagere grondprijs geldt, tellen  straks dus behalve MGE-koopwoningen (eerdere maatregel) ook deze categorie middensegment huurwoningen. De eerste MGE-koopwoning moet overigens nog worden gebouwd in Amsterdam.

Huurstudio's

Tenslotte stimuleert de gemeente nu de bouw van ‘huurstudio’s’ voor gebieden als de Zuidas. Het gaat daarbij om piepkleine luxe appartementen tot 35 m2 met een huur tot 800 euro. Dankzij de Donner-punten wordt het straks mogelijk dergelijk kleine appartementen  – mits luxueus en energiezuinig uitgevoerd –  boven de liberaliseringsgrens van 142 punten te trekken.

Met deze voorstellen wordt tevens een motie van D66 uitgevoerd.

Zie HIER voor de notitie 'Woningmarktpositie Middensegment'