Donner-punten sturen beleid middensegment

09.09.11

Donner-punten sturen beleid middensegment

De gemeente Amsterdam komt met maatregelen om de positie van (lage) middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Zo wordt het makkelijker en goedkoper om woningen samen te voegen en om huurwoningen te bouwen voor deze inkomenscategorie. De gemeente wil met de corporaties ‘een derde segment’ in de huursector creëren voor woningen tot 800 euro huur.

De effecten van de voorgestelde maatregelen worden sterk beïnvloed door Donners maatregel de huurgrenzen in ‘schaarstegebieden’, waaronder een groot deel van de stadsregio Amsterdam, met maximaal 125 euro (25 punten) te verhogen. Dan “gaan de sluizen pas echt open”, concludeerde men bij de bespreking in de betreffende raadscommissie. De gemeenteraad reageerde in  meerderheid positief op de plannen. 

De ‘Donner-punten’ zorgen er op termijn voor dat in theorie zo’n 75.000 huurwoningen in de vrije sector (>142 punten) vallen. Er zijn 277.000 huurwoningen in Amsterdam. Momenteel heeft minder dan 10 % meer dan 142 punten. Dat wordt straks 18,2% corporatiewoningen plus 8,9 procent particuliere verhuur is 27,1%. De huren van deze woningen kunnen bij een nieuw verhuring fors worden verhoogd. Daarbij zijn andere aanpassingen aan het ‘puntenstelsel’ nog niet meegerekend. Een groen energielabel levert bijvoorbeeld sinds 1 juli extra punten op.
Wethouder Freek Ossel wil de gevolgen daarvan ‘verzachten’ door via afspraken met corporaties een ‘derde segment’ – van 652 tot 800 euro – in de huurmarkt te creëren voor huishoudens met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro. De corporaties willen daaraan meewerken.

Daarnaast wordt het voor zowel corporaties als particuliere verhuurders eenvoudiger en goedkoper om woningen samen te voegen, mits de nieuwe huur beneden de 800 euro blijft (experiment van 2 jaar). De gemeente ziet voor deze categorie huurwoningen af van de ‘onttrekkingsvergoeding’, mits de verhuurder de gereguleerde huur minimaal 15 jaar handhaaft.
Een andere maatregel is om voor te bouwen huurwoningen voor het middensegment de ‘sociale grondprijs’ te berekenen. Die woningen mogen tot de afgesproken 30 procent sociale woningbouw worden gerekend.

Als gemiddelde voor de stad geldt een minimumpercentage van 30% sociale woningbouw. Voor  die 30-procentnorm, waarvoor een lagere grondprijs geldt, tellen  straks dus behalve MGE-koopwoningen (eerdere maatregel) ook deze categorie middensegment huurwoningen. De eerste MGE-koopwoning moet overigens nog worden gebouwd in Amsterdam.

Huurstudio's

Tenslotte stimuleert de gemeente nu de bouw van ‘huurstudio’s’ voor gebieden als de Zuidas. Het gaat daarbij om piepkleine luxe appartementen tot 35 m2 met een huur tot 800 euro. Dankzij de Donner-punten wordt het straks mogelijk dergelijk kleine appartementen  – mits luxueus en energiezuinig uitgevoerd –  boven de liberaliseringsgrens van 142 punten te trekken.

Met deze voorstellen wordt tevens een motie van D66 uitgevoerd.

Zie HIER voor de notitie 'Woningmarktpositie Middensegment'

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.