Lees wat NUL20 over deze wijken schreef
Aanpak Ontwikkelbuurten in volgende fase

Met een bestuursopdracht voor de periode 2019-2022 heeft het Amsterdamse college het programma voor de 32 zogeheten Ontwikkelbuurten geactualiseerd. Lees hier wat NUL20 eerder schreef over deze buurten.

Na de Stedelijke Vernieuwing, Wijkaanpak, Vogelaarwijken, Aandachtswijken, Krachtwijken en de gemeentelijke Focusaanpak heeft Amsterdam in de vorige collegeperiode opnieuw extra geld vrijgemaakt voor buurten die achterblijven op diverse indicatoren, zoals leefbaarheid, veiligheid en sociaal-economische status. In de beleidsstukken worden ze deze keer ‘ontwikkelbuurten’ genoemd.
De lijst omvat negentien buurten in Nieuw-West, acht buurten in Noord en vijf in Zuidoost. De aanpak omvat zowel kleine projecten om het woon- en leefklimaat te verbeteren als investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en het opknappen van openbare ruimte. Ging het eerder bij de Stedelijke Vernieuwing nog vooral om sloop en nieuwbouw, nu ligt de focus juist op behoud van de voorraad sociale huurwoningen door renovatie. Maar een belangrijk nevendoel van het programma is dat bewoners ook sociaal-economisch profiteren van het opkontje dat de wijk krijgt. En daarnaast moeten er ook in deze wijken woningen worden toegevoegd.
 
NUL20 schreef eerder deze artikelen over Ontwikkelbuurten:

H-Buurt: de vergeten Bijlmer 

De H-buurt was tijdens de grote vernieuwings-operatie van de Bijlmermeer het kind van de rekening. Na de crisis is er ruimte voor een tweede kans. De komende jaren worden miljoenen extra in deze en andere zwakke buurten gepompt volgens de Investeringsagenda Ontwikkelbuurten. Maar niet alleen de woningen en de publieke ruimte hebben dringend onderhoud nodig. Een nog groter probleem in deze buurt is de structurele armoede en hoge werkloosheid.
NUL20, maart 2018, Lees meer
 

Openbare ruimte van Banne II nodig op de schop (september 2018)

Banne Buiksloot is een van de buurten waar de komende jaren miljoenen extra in wordt geïnvesteerd. Dat is zichtbaar nodig. De openbare ruimte verkeert hier en daar in erbarmelijke staat, vooral in Banne II, ten noorden van de IJdoornlaan. Maar de armoede, werkloosheid en criminaliteit onder jongeren vragen meer dan een opknapbeurt.
NUL20, september 2018. Lees meer
 

Dobbebuurt, Slotermeer (juni 2018) 

"Jarenlange onzekerheid was voor iedereen slopend"
De Dobbebuurt in Slotermeer is een van de 22 zogeheten ‘ontwikkelbuurten’ in Nieuw-West. Deze buurt is gemeentelijk beschermd stadsgezicht en onderdeel van het Van Eesterenmuseum. Een extra reden voor de betrokken woningcorporaties om de sloopplannen definitief weg te bergen. De grootste eigenaar Rochdale moet met de renovatie nog een begin maken. Niet alleen de staat van veel huizen is slecht. De Dobbebuurt - en de rest van Slotermeer - bungelen onderaan veel lijstjes.
NUL20, juni 2018. Lees meer
 

Wachten op 'ontwikkelkader' voor vernieuwing Slotermeer (juni 2018)

De vernieuwing van Nieuw-West zit weer in een hogere versnelling. Eindelijk wordt ook een begin gemaakt met de aanpak van Slotermeer, het stiefkindje van de Stedelijke Vernieuwing. Alle planvorming sneefde eerder in de crisis. Regie op de planvorming is noodzakelijk, ook al vanwege de negenduizend extra woningen uit Koers 2025 die ergens in Nieuw-West moeten komen. Daar komt Amsterdam Gasloos 2040 nog eens bij. Maar op een nieuw Parkstadplan zit niemand te wachten. Het wachten is nu op het ‘ontwikkelkader’.
NUL20, juni 2018. Lees meer
 
Thema