Geactualiseerd op: 
11.01.21
NUL20 Dashboard
Woningproductie Amsterdam

Actuele en historische cijfers over de nieuwbouwproductie in Amsterdam.

Nieuwbouwproductie

In onderstaande grafiek de woningtoename uitgezet in per vier kwartalen voortschrijdend. Elke staaf laat per kwartaal de jaarcijfers zien van de voorafgaande vier kwartalen. Op deze wijze worden sterke schommelingen in de productie afgevlakt, waardoor trends beter zichtbaar zijn. In de rode lijn 'saldo' zijn alle wijzigingen waaronder kantoortransformatie naar woningen, sloop en overige onttrekkingen verwerkt. Zo werden er in Amsterdam in 2018 en 2019 respectievelijk 1.510 en 1.320 woningen door transformatie toegevoegd. De CBS-cijfers van de laatste kwartalen zijn voorlopig.

 

In onderstaande grafiek de woningtoename (rode lijn) in Amsterdam per kwartaal. Deze grafiek vertoont grote schommelingen. Met name omdat het aantal opleveringen per kwartaal sterk wordt beïnvloed door de voltooiing van grote wooncomplexen.

 

Start Bouw

Amsterdam telt ook de bouwstart van projecten. Bij het slaan van de eerste paal wordt het aantal woningen van dat project meegeteld, of als het project in delen wordt uitgevoerd, het aantal woningen van het deelproject. In 2020 zijn er 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan vorig jaar en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense prestatie aangezien er door corona ook heel wat projecten vertraagd zijn". Hij wijst er op dat er voor het zevende jaar op rij is gestart met de bouw van meer dan 5.000 woningen. De afname zit vooral in de vrije sectorhuur, zowel de middeldure huur als de dure huur. De productie van sociale huurwoningen nam in 2020 wel flink toe.  

 

Beweeg over de grafiek voor meer productiecijfers per segment per jaar

Sociale huurwoningen

Er zijn in totaal 2.812 sociale huurwoningen in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. Dat is iets minder dan de nieuwe afspraak van 2.500 woningen, maar wel een forse inhaalslag ten opzichte van de jaren daarvoor. Bovendien werden vooral meer veel meer reguliere sociale huurwoningen gebouwd: 1.512. In de jaren daarvoor lag dat steevast onder de duizend, met als dieptepunt 2019 met 372 woningen. In onderstaande grafiek de sociale bouwproductie van de jaren 2015-2020.