Geactualiseerd op: 
05.11.20
NUL20 Dashboard
Woningproductie MRA

Feiten en cijfers over de nieuwbouwproductie in de Metropoolregio Amsterdam.

Deelregio's

In de MRA worden de volgende deelregio's onderscheiden: Zaanstreek/Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. 
 
De woningproductie bestaat uit de nieuwbouw + woningtoevoeging via transformatie van o.a. kantoren. Deze laatste aantallen zitten bij CBS verstopt in 'overige toevoegingen'. In 2018 en 2019 zijn er in de MRA 2.560 respectievelijk 2.040 woningen toegevoegd via transformatie.
 
 
De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben als doelstelling jaarlijks 15.000 woningen op te leveren. In 2019 nam in de 32 MRA-gemeenten de woningvoorraad toe met 14.587, bijna 10 procent minder dan in het piekjaar 2018. Diemen realiseerde met 1.218 woningen relatief de hoogste nieuwbouwproductie van heel Nederland. Na de hoofdstad leverde Almere de meeste woningen op (1.653 nieuwbouw + 171 overige toevoegingen). De nieuwbouwproductie in Amsterdam liep terug van 7.530 in 2018 naar 5.007; of van 10.340 naar 7.590 inclusief alle woningen die via transformatie en herbestemming werden toegevoegd. Er werden in de hoofdstad ook 958 woningen gesloopt in 2019. Transformatie van kantoren en andere bedrijfsruimte naar woningen draagt substantieel bij aan de toename van de woningvoorraad. In 2018 en 2019 kwam er zo  respectievelijk 2.570 en 2.060 woningen bij in de MRA. Zo'n 60 procent daarvan werd in Amsterdam gerealiseerd.

2020

In het eerste half jaar van 2020 zakte de woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (RA) flink in, in afwijking van de landelijke trend, zo blijkt uit cijfers van CBS. Ten opzicht van de productie in hetzelfde kwartaal een jaar eerder zakte de productie met bijna 30 procent. Er werden in het eerste half jaar 5.156 woningen toegevoegd (waarvan 3.874 geregistreerd als nieuwbouw). Met name in Amsterdam en Almere werd weinig opgeleverd. De cijfers over 2020 zijn voorlopig. Waarschijnlijk worden ze bij definitieve opgave nog (wat) naar boven bijgesteld. 
 

Voortgang bouwproductie Nederland


Bouwvergunningen... en de verwarring erover.

Marktvorsers gebruiken de CBS-registratie van bouwvergunningen per kwartaal als belangrijke indicator voor toekomstige bouwproductie in Nederland. Dat is echter in de regio Amsterdam een onbetrouwbare voorspeller omdat de hoofdstad tot medio dit jaar geen regie voerde op een goede registratie ervan. De hoofdstad hechtte zelf altijd meer gewicht aan de registratie van de 'startbouw' om de ontwikkelingen in de bouwproductie te monitoren (zie Dashboard Amsterdam). Dat heeft jarenlang tot een enorme spraakverwarring geleid tussen CBS en de hoofdstad. Zo telde CBS in het eerste kwartaal van dit jaar aanvankelijk vergunningen voor 182 nieuwbouwwoningen terwijl dat er volgens Amsterdam - na handmatige hertelling en vragen in de raad  - 2.137 zijn.

CBS haalt zijn cijfers al jaren uit bronnen die Amsterdam niet adekwaat voedt; zo kan één Amsterdamse bouwvergunning wel die van complex van 800 woningen zijn, terwijl CBS dat als één woning telt. Dat is maar één voorbeeld. Zie voor meer details HIER. Eind 2020 zou de data-uitwisseling met CBS beter op orde zijn, zo heeft de wethouder aan de raad beloofd. Voorlopig wordt er handmatig verzameld. 

Vanwege de historische vergelijking volgt NUL20 de opgave van CBS, voor wat het waard is. Amsterdam heeft in alle voorgaande jaren meer woningen gebouwd dan dat er eerder volgens CBS bouwvergunningen voor zijn verstrekt. Pas vanaf dit jaar lijken de getallen betrouwbaar. Er zijn in het eerste kwartaal 2.137 woningen vergund in de hoofdstad en in het tweede kwartaal 2.218.