Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Huurstijgingen in 2017 zijn laag én hoog

De woninghuren lagen in juli 2017 gemiddeld 1,6 procent hoger dan een jaar daarvoor. Dit is de laagste stijging sinds 2010, aldus het CBS. Dat kwam vooral doordat de huren van sociale corporatiewoningen slechts stegen met 1,1 procent. De huren van huurwoningen in de vrije sector stegen volgens het CBS met 2,3 procent. Maar het is maar waar je naar kijkt.

Als je alleen de nieuwe verhuringen bekijkt en de woninggrootte erbij betrekt, blijken de huurprijzen in de vrije sector heel snel te stijgen. Volgens de marktcijfers van NVM en VGM NL betalen nieuwe huurders nu 6,9% procent per m2 meer dan vorig jaar. In grote steden is de prijsstijging nog veel hoger.

 

Huurstijging per 1 juli en de gemiddelde stijging van de consumentenprijzen in het voorgaande jaar

Effect huurbeleid

De prijsstijgingen van corporatiehuren worden stevig aan banden gelegd door het huursombeleid, waardoor de totale huurinkomsten over het kalenderjaar 2017 met niet meer dan 1 procent boven inflatie mogen stijgen. Deze beperking geldt niet voor particuliere verhuurders. Die laten de gereguleerde huren dan ook sneller stijgen, gemiddeld met 2,5 procent.

Huren stijgen harder dan inflatie

De gereguleerde huren zijn de laatste jaren enorm gestegen, sinds juli 2012 met zo’n 16 procent, terwijl de inflatie slechts 7 procent bedroeg. De Woonbond heeft daarom het nieuwe kabinet opgeroepen een generieke huurverlaging van 10 procent door te voeren. Dat zal ongetwijfeld tegen dovemansoren zijn.  

 

Huurstijging en bewonerswisseling

Huurharmonisatie

De huren bij bewonerswisseling stegen dit jaar ook minder hard dan voorgaande jaren. De gemiddelde huurverhoging bij wisseling van huurders was dit jaar 7,4 procent.

 

Huurstijging per provincie, vier grote steden en liberalisatie

Grote regionale verschillen

Amsterdam heeft al jaren de hoogste huurstijging in Nederland, dit jaar 2,5 procent. Dit komt voor een belangrijk deel door hogere huren bij bewonerswisseling. Zonder deze ‘huurharmonisatie’ stegen de huren in Amsterdam met 1,5 procent. Net als voorgaande jaren heeft Drenthe de laagste huurstijging, 1,1 procent, maar dit jaar deelt Drenthe deze plek met Groningen en Gelderland. Ook in de Metropoolregio lopen de huren sterk uiteen. In Amsterdam is volgens de NVM de gemiddelde huurprijs per m2 nu 18 euro, tegenover 8 euro in Almere.

 

Bron grafieken: CBS.
Bron tekst: CBS en NVM/VGM NL
Fred van der Molen
Thema