Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Groei van coöperatieve zonnestroomprojecten
Samen in de zonnestroom

Duurzaam wonen, duurzaam bouwenOp steeds meer daken verschijnen zonnepanelen die particulieren in collectief verband hebben aangeschaft. Er lopen inmiddels tientallen succesvolle burgerinitiatieven in de Amsterdamse metropoolregio. Ook stellen zich steeds meer energieleveranciers beschikbaar die de zonnestroom willen afnemen.

Image
Leden van het collectief Zon op Zeeburg op het dak van Entrepotbrug

‘Zon op Amsterdam’ is een bundeling van duurzame bewonersinitiatieven in de hoofdstad. Doel is om zoveel mogelijk Amsterdamse huishoudens aan te sluiten op zonnestroom. Aangezien er in de stad weinig individuele daken beschikbaar zijn, worden zonnepanelen in de hoofdstad vooral op daken van wooncomplexen, scholen of bedrijven geplaatst.

Zon op Zeeburg is een van die projecten. De eerste 250 zonnepanelen werden in februari dit jaar geplaatst op het dak van appartementencomplex Entrepotbrug in het Oostelijk Havengebied. Woonstichting De Key stelt het dak beschikbaar. Bij coöperatie Zon op Zeeburg zijn op dit moment 44 bewoners aangesloten.

Postcoderoos

Maar hoe gaat het precies in zijn werk? Herman Bouwmeester, coöperatievoorzitter: “Om de panelen aan te schaffen leent Zon op Zeeburg tweehonderd euro per paneel uit het gemeentelijke Duurzaamheidsfonds. Die lening wordt in vijftien jaar afgelost uit de opbrengst van de geproduceerde stroom. Wij verkopen de zonnestroom aan energieleverancier Greenchoice. De deelnemers moeten zelf ook 120 euro per paneel inleggen, maar die investering is binnen vier jaar terugverdiend. We maken gebruik van de zogeheten postcoderoosregeling waarbij de aangesloten bewoners binnen een bepaald postcodegebied hun energiebelasting terugkrijgen. Het rendement op de inleg is uiteindelijk 25 procent.”

Inmiddels is de inschrijving geopend voor het plaatsen van nog eens 250 panelen op Entrepotbrug. Er is een campagne onder huurders van De Key gestart en binnenkort vindt nog een informatiebijeenkomst plaats. Bouwmeester: “Er is plaats voor in totaal achthonderd zonnepanelen. Als dat dak vol is en er is nog voldoende belangstelling, gaan we verder op andere daken in Zeeburg.”

Er is volgens de coöperatievoorzitter animo genoeg. “Maar alles is afhankelijk van een goede voorlichtingscampagne. Wat enorm helpt, is dat we nu kunnen melden dat het rendement in het eerste zes maanden al boven de prognoses uitkomt. Ik verwacht dan ook vrij gemakkelijk nogmaals tientallen huishoudens over de streep te trekken.”

Panelen op boerenschuren

‘Zon op Noord’ heeft al jaren ervaring met zonnepanelen die collectief zijn aangeschaft. Er lopen al zonnestroomprojecten in Zunderdorp (Zon op Stadshoeve) en Ransdorp (Zon op Landelijk Noord). In Zunderdorp zijn 36 huishoudens aangesloten op 96 panelen op het dak van een schuur van boerderij Stadshoeve. De boerderij gebruikt de opgewekte stroom voor het eigen bedrijf en de netto opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemers.

Michiel Buur van Zon op Noord meldt dat momenteel een nieuwe coöperatie wordt opgericht. “We willen het project Stadshoeve in Zunderdorp uitbreiden. Daarnaast kunnen er op het dak van de familie Hoeve aan de Poppendammergauw nog zo’n duizend zonnepanelen worden geplaatst. We zijn al begonnen met de werving en als we 80 procent van de voorinschrijving binnen hebben, kan het project van start gaan. We zijn inmiddels al ruim over de helft en hebben er het volste vertrouwen in dat het gaat lukken om de rest binnen te halen.”

Een ander project in Landelijk Noord telt zeventig panelen op basisschool de Weidevogel in Ransdorp. De zonne-installatie levert primair stroom aan de school; de opbrengst wordt verdeeld over 21 huishoudens. De deelnemers wordt op de website voorgerekend dat ze in dertien jaar hun investering hebben terugverdiend. Beide projecten zouden de CO2-uitstoot verminderen met bijna 10.000 kg per jaar.

Haarlemmer Kweektuin

Ook elders in de regio wordt volop aan de weg getimmerd. Afgelopen juli kwamen bijna vijftig geïnteresseerden af op een informatieavond over de aanleg van een collectief zonnedak in de Haarlemmer Kweektuin in Haarlem-Noord. Stichting Haarlemmer Kweektuin ontwikkelde samen met Kennemer Energie het plan om een deel van de kassen en het gebouw van Natuur- en Milieu-Educatie  (NME) te voorzien van ongeveer zeshonderd zonnepanelen. Daarvan kunnen rond de zestig huishoudens zonnestroom afnemen. De bijeenkomst in juli moest buurtbewoners warm te maken voor het oprichten van een coöperatie.

Anne Nicolai van stichting Haarlemmer Kweektuin: “We hebben inmiddels tachtig aanmeldingen binnen van geïnteresseerden. Verder zijn we nog met de gemeente in gesprek over de benodigde dakovereenkomst. Die is ons mondeling al toegezegd. In principe kan de coöperatie op korte termijn een feit zijn.”

Het plan ontstond nadat de gemeentelijke stadskwekerij – zo’n vier hectare groot – een jaar of vijf geleden werd opgedoekt. Nicolai: “De buurt mocht meepraten over de toekomst van het terrein. Uit die bijeenkomsten kwam de voorkeur voor de aanleg van een duurzaam stadspark met daarin een duurzaamheidscentrum.” De installatie voor zonne-energie is onderdeel van die plannen geworden.

En er lopen nog meer initiatieven in Haarlem. Het NZH Vervoer Museum – onderdeel van Connexxion – in de Waarderpolder wil zijn dak van 2.000 m2 beschikbaar stellen voor het opwekken van zonnestroom. Zonnestroom-coöperatie Spaarnezaam zoekt deelnemers voor dit project. Spaarnezaam heeft al een collectief zonnestroomproject gerealiseerd op het dak van de Zijlpoort, het stadskantoor van de gemeente Haarlem.

Zie ook deze VIDEO over Zon op Zeeburg

Janna van Veen