Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Meer geld voor woningverbetering en nieuwbouw, meer aandacht voor 'de buurt'
Stadgenoot presenteert nieuwe koers

De komende jaren gaat Stadgenoot meer investeren in woningverbetering en verduurzaming. Daarnaast ziet de Amsterdamse corporatie genoeg mogelijkheden voor nieuwbouw in bestaande wijken. Stadgenoot wil ook haar huurders beter betrekken bij de ontwikkeling van hun buurt. Deze voornemens staan in het koersdocument 'Stadgenoot: altijd in de buurt', met een doorkijkje tot 2030.

Image
Anne Wilbers, sinds februari 2021 bestuurder bij Stadgenoot

 

De komende jaren lopen de investeringen van Stadgenoot in woningkwaliteit en verduurzaming op van 40 naar 65 miljoen euro per jaar. Veel van dat geld gaat naar de aanpak van EFG-labels, conform de landelijke afspraak deze uiterlijk in 2028 uit te faseren. Ook gaat er de komende jaren jaarlijks 5 miljoen euro extra naar onderhoud.
Waarom dat nu wel kan en eerder niet, komt volgens bestuursvoorzitter Anne Wilbers vooral door de afschaffing van de verhuurderheffing: "Daardoor zette Stadgenoot de afgelopen jaren verhoudingsgewijs veel in op nieuwbouw en koos minder voor verbeteren en verduurzamen. Dat klinkt onlogisch, maar heeft te maken met afwegingen over investeringen en kosten waarvoor je wel mag lenen en voor welke niet." (citaat uit het Stadgenoot Magazine)

'Mogelijkheden genoeg om woningen toe te voegen via herstructurering van bestaande wijken'

Maar de corporatie wil de komende jaren ook de woningproductie opvoeren. Stadgenoot ziet genoeg mogelijkheden om woningen te realiseren via herstructurering van bestaande wijken. De corporatie verwacht jaarlijks 500 woningen in aanbouw te nemen en er netto 215 toe te voegen, waarvan 120 sociale en 95 middeldure huurwoningen. Daarbij blijft de corporatie zoeken naar creatieve woonoplossingen, voortbouwend op eerdere ervaringen met geclusterd en gemengd wonen.

Buurtmaken

Stadgenoot is tot en met 2027 bezig met het vernieuwen van de Rousseaubuurt in Amsterdam Nieuw-West. Stadgenoot hoopt haar huurders actiever te kunnen betrekken bij de ontwikkeling van hun buurt, mede door bewonersinitiatieven vaker te ondersteunen en faciliteren. "​​Wij zijn toe aan een andere manier van werken en samenwerken", staat er in het koersdocument. De corporatie wil bewonerskracht stimuleren en haar relatie met de (in)formele netwerken versterken.
Wilbers beseft dat er in buurten veel afstand en wantrouwen is jegens instellingen: "Dat betekent voor ons dat we extra ons best moeten doen om verbinding te maken. Uit de evaluaties van de herstructurering in Rotterdam-Zuid kwam dat mensen de vernieuwing van hun buurt mooi vinden maar niet het gevoel hebben dat die ten goede komt aan de oorspronkelijke bewoners. Dat is toch doodzonde. Stedelijke vernieuwing doen we vooral voor en samen met onze huurders. Als dat om nieuwe of andere vaardigheden vraagt, moeten we die stap maken."
Veel aandacht gaat de komende jaren naar (bewoners van) de herstructureringstrajecten. De corporatie blijft zich daarom volledig concentreren op de hoofdstad: geen aankopen van grond of vastgoed buiten de hoofdstad.

De huurderskoepel Huurgenoot is positief over de grote lijnen van de strategische koers: de inzet op de bestaande voorraad, de wijze van herstructurering van bestaande wijken en de ambitie om het contact met bewoners te verbeteren.
De huurdersorganisatie heeft wel bedenkingen bij tijdelijke verhuur. En gezien de wachtlijsten voor gezinnen staat men ook negatief tegenover het voornemen van de corporatie om zich weer sterk te maken voor woningdelen. Huurgenoot heeft Stadgenoot ook verduidelijking gevraagd over de voorrangs- en doorstroomregels voor zittende huurders naar koop en middensegment.
 

Fred van der Molen
Thema