Top
Stichting Studio Koopappartementen

November 2002

Doel: Bevordering bouw koopappartementen voor jongeren
In veel steden is sinds enige jaren weer sprake van een nieuwe kamernood voor jongeren: Er zijn te weinig huurkamers en de doorstroming van jongeren naar de koopmarkt stagneert. De meeste jongeren vinden – na lang zoeken - een kamer bij een particuliere verhuurder of een kamer van een lokale woningcorporatie. Sommige ouders kopen een pand voor een of meer van hun kinderen, om het na afloop van de opleiding weer te verkopen. Deze oplossing is echter in het nieuwe belastingstelsel fiscaal niet meer aantrekkelijk.
Opvallend in de huidige woningmarkt is dat er niet of nauwelijks aanbod is van zelfstandige koopappartementen (studio´s) voor jonge starters op de koopmarkt. En dat terwijl er veel starters graag in een eigen klein appartement willen wonen op een plek dicht bij de binnenstad of dichtbij de opleiding. Steeds meer jongeren kunnen - vergeleken met de jaren zeventig en tachtig – geld lenen van ouders of familie om - in plaats van een huurwoning- de aankoop van een eigen appartement te financieren. De Stichting Studio Koopappartementen stimuleert lokale partijen in Nederland tot ontwikkeling en de bouw van studio´s.

Het concept

 • Kleinschalige project met meerdere zelfstandige studio’s ( maximaal 12)
 • Oppervlakte tussen de 30 en 50 m2 geschikt voor 1 a 2 personen
 • Eigendomsvorm: Appartementsrecht binnen Vereniging van Eigenaren
 • Studio’s op bijzondere locaties in binnensteden of nabij universiteit of hogeschool
 • Realisatie door nieuwbouw of vernieuwbouw van bestaande panden (bijv verbouw kantoorpanden, wonen boven winkels, bijzondere locaties in binnensteden of opbouw op het “tweede maaiveld” van bestaande panden)
 • Hoogwaardige architectuur
 • Moderne, energiezuinige, onderhoudsarme bouw ( plus meerjarenonderhoudsplan)
  (sobere afwerking, massieve deuren, rvs aanrecht-douche, geen kwestbaar stucwerk’
 • Gemeenschappelijke inpandige (fietsen)berging en ontmoetingsruimte
 • Vrij op naam te koop en vrij te verkopen

De doelgroep

 • Starters op de koopmarkt: studenten, werkende jongeren, kunstenaars
 • Ouders (of andere familieleden) die hun kinderen op weg willen helpen op de woningmarkt

Koopprijzen en Financiering

 • Koopprijzen tussen ¤ 75.000 en ¤ 125.000 afh. van stad, locatie en m2 (max. 50m2)
 • Koop door jongere die geld leent van familie tegen betaling van rente (4%): De achterliggende gedachte is dat deze ouders/familie die zoeken naar een verantwoorde belegging voor hun kinderen en genoegen nemen met een laag aanvangsrendement
 • Combinatie met eenmalige en jaarlijkse mogelijkheid van belastingvrij schenken
 • In geval van een eigen inkomen van de jongere naast de studie is de rente aftrekbaar

Ontwikkeling, verkoop en beheer

 • De projecten worden gerealiseerd door particuliere eigenaren/ontwikkelaars of woningcorporaties geïnitieerd en risicodragend ontwikkeld. De initiatiefnemers zoeken zelf – bij voorkeur in samenwerking met gemeenten - de locaties en geven opdracht tot haalbaarheidstudies, de ontwikkeling en verkoop
 • Voorafgaande aan de verkoop worden het pand in appartementen gesplitst en een Vereniging van Eigenaren opgericht. Deze VvE stelt een meerjarenonderhoudsplan met vaste jaarlijkse bijdragen. Het meerjarenbeheer en de administratie van de VvE wordt ondergebracht bij een professionele VvE-beheerder. Doel: veiligstellen toekomstwaarde en bevorderen continuïteit in onderhoud en beheer

Activiteiten Stichting Studio Koopappartementen

De Stichting Studio Koopappartementen is opgericht in Groningen in oktober 2002 door een aantal ondernemende liefhebbers van oude binnensteden. Directe aanleiding tot de oprichting waren de uitkomsten van een landelijk onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM . Uit dit onderzoek bleek dat verschillende partijen o.a. in Utrecht, Delft, Tilburg en Groningen op zoek zijn naar nieuwe eigentijdse vormen van jongeren en studentenhuisvesting in de koopsfeer.
De stichting stelt zich tot doel het concept Studio Koopappartementen te verspreiden, kennis op te documenteren en een minimum kwaliteit van het concept Studio Koopappartementen voor de toekomstige kopers te bevorderen.
Dit doel wordt gerealiseerd door onderzoek, promotie en de uitwisseling van kennis en ervaringen met concrete projecten in binnen en buitenland. Via een website zal informatie worden uitgewisseld en discussies worden gestimuleerd.

Bestuur / Raad van Advies

Voor de raad van advies van de Stichting zijn vier landelijke deskundigen gevraagd met zeer uiteenlopende invalshoeken: een wethouder deskundig op het gebied van architectuur en stedelijke vernieuwing, de directeur van een landelijk vastgoedfonds/ontwikkelaar, de directeur van een woningcorporatie gespecialiseerd in jongerenhuisvesting en de directeur van een landelijke belangenvereniging voor vastgoedeigenaren.

Organisatie en financiering

De uitvoerende werkzaamheden worden in dit oprichtingsstadium gecoördineerd door de voorzitter van de stichting Christophe de Jongh ( Vlasblom Projectontwikkeling te Groningen). De stichtingsactiviteiten zullen in de toekomst worden op projectbasis gefinancierd door landelijke en lokale fondsen, subsidies en sponsorbijdragen.

Contact:

Stichting Studio Koopappartementen
p/a Hoge der A 7
9712 AC Groningen
email cdejongh@home.nl
tel. 06/55732366